Terug naar overzicht

Minister: ‘Student in financiële nood moet opleiding kunnen afmaken’

Illustratie: Elmarye Aaij
Illustratie: Elmarye Aaij

Studenten die een beroep doen op schuldhulpverlening, moeten hulp krijgen en gewoon verder kunnen studeren, vindt minister Van Engelshoven. Ze wil niet dat gemeenten hen verplichten om hun studie stop te zetten om in aanmerking te komen voor hulp.

Steeds meer studenten kloppen aan bij de schuldhulpverlening, bleek onlangs uit onderzoek van de branchevereniging voor schuldhulpverleners en sociale kredietbanken NVVK. Van de ruim 10 duizend jongeren die in 2018 hulp zochten, heeft bijna de helft studiefinanciering. Dat is een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar.

Beperkt
De minister weet niet precies hoeveel studenten vanwege geldproblemen moeten stoppen met hun studie, schrijft ze in antwoord op Kamervragen. Navraag bij enkele instellingen leert dat het aantal beperkt is, aldus Van Engelshoven. Het zou gemiddeld om 0,1 tot 0,6 procent van het totaal aantal ingeschreven studenten per collegejaar gaan, dus om enige tientallen per instelling.

Gemeenten zijn tegenwoordig steeds vaker bereid om studenten met forse geldproblemen te helpen, wat de verdubbeling volgens het NVVK deels verklaart. Maar niet elke gemeente biedt schuldhulpverlening aan studenten. Daardoor moeten ze soms noodgedwongen stoppen met hun opleiding. Alleen wie beschikbaar is voor de arbeidsmarkt, heeft enige aflossingscapaciteit, is de gedachte.

Minister Van Engelshoven is het daar niet mee eens. Ze wil dat jongeren met geldproblemen kunnen blijven studeren en daarnaast worden geholpen met hun financiën. Dat moet volgens haar het uitgangspunt bij gemeenten worden. Ze is bereid om met gemeenten te gaan praten  waar studenten nog wel moeten stoppen met hun opleiding.

Wat gaat de minister doen om een verdere toename van schulden bij studenten tegen te gaan, wilde het CDA weten. Van Engelshoven heeft daarvoor al verschillende maatregelen getroffen, schrijft ze. Zo worden studenten die hun ov-kaart niet op tijd stopzetten, sinds dit jaar minder streng beboet. Ook communiceert de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) nu tijdig met oud-studenten over hun aflosperiode en loopt er een experiment om lenende studenten bewuster te maken van de gevolgen van hun leengedrag.

Banner
Van Engelshoven was eerder niet bereid om een banner op de website van DUO te plaatsen met de tekst ‘geld lenen kost geld’. Daar blijft ze bij. Volgens haar draagt zo’n waarschuwing niet bij aan bewuster leengedrag.

Ook ziet ze niets in het idee van onder andere de Hogeschool Rotterdam dat DUO het collegegeld rechtstreeks aan de instellingen moet overmaken en niet aan de student. Studenten zouden dit geld zo niet meer aan andere zaken kunnen uitgeven en bouwen minder snel een schuld op. De minister betwijfelt of zo’n maatregel nut heeft. Volgens haar hebben studenten met financiële problemen veel meer aan goede begeleiding, bijvoorbeeld vanuit hun gemeente.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?