Terug naar overzicht

Werkdrukverlagende 5-procent maatregel: ‘Afschaffen desastreus’

Om de werkdruk van Avansdocenten te verlagen, werd in 2016 de zogenaamde 5-procent maatregel in het leven geroepen. Docenten worden 5 procent van hun tijd vrij geroosterd om de werkdruk te verminderen en het contact met studenten te verbeteren. Een aantal ontwikkelingen en drie jaar later, zorgen onderzoeksresultaten naar deze maatregel tot vragen bij de Avans Medezeggenschapsraad. “Hoe kunnen we zien of het beschikte budget echt aan werkdruk wordt uitgegeven?”

Werkdruk is al jarenlang een terugkerend thema. In 2012 leidde het tot een speciale taskforce en in 2016 besloot het College van Bestuur (CvB) docenten 5 procent vrij te roosteren om er iets aan te doen. Totale kosten van die maatregel: 5,2 miljoen euro per jaar.

Zorgen om nieuwe koers
Na financiële tegenvallers in 2016, wijzigt Avans in 2017 de koers. De AMR stemt in met de ‘gekozen richting’ van de planningsbrief waarin het nieuwe financieel beleid staat vastgelegd. Met de nieuwe manier van begroten, verandert ook de financiering van de 5-procent-regeling.

Academies kregen meer vrijheid om de gelden hiervoor naar eigen wens in te zetten. De AMR was bang dat er op die manier weinig in stand blijft van de hard bevochten maatregel. Zijderveld zei toentertijd: “Het past bij deze nieuwe werkwijze om de verantwoordelijkheid bij de academie te leggen. De academieraden moeten instemmen met de plannen en hebben er dus iets over te zeggen.”

Onbekend
Nu blijkt dat bij een derde van de academies in het businessplan niet terug te lezen valt hoe de regeling ingezet wordt. “Hoe kunnen we zien of het beschikte budget echt aan werkdruk wordt uitgegeven”, vraagt de AMR zich af. “Toen ik mijn docenten vroeg of zij bekend zijn met de maatregel, was er maar een docent die ‘m kende. De rest wist er niet vanaf”, klinkt er vanuit de studentengeleding.

Jacomine Ravensbergen, lid van het College van Bestuur: “De touwtjes moeten aangetrokken worden. Het is wel de afspraak dat het terugkomt in het plan.”

Het nieuwe wordt normaal
Volgens haar is de correlatie moeilijk aantoonbaar. “Gevoelsmatig heeft de maatregel geholpen.” Stoppen met de 5-procent regel heeft volgens haar “desastreuze gevolgen.” Volgens Stijn blom, Diensteenheid Personeel en Organisatie (DP&O), zit het beleid werkdruk niet onbekend bij Avansmedewerkers. Ravensbergen: “Maar na een paar maanden kunnen docenten dit al gewend zijn.” Of wel: het nieuwe wordt normaal. “En je merkt het verschil met vroeger niet meer.”

Daarnaast is het lastig te meten of de docenten de extra tijd daadwerkelijk inzetten voor meer contact met hun studenten. Ravensbergen: “Die 5 procent kan niet expliciet daarvoor ingezet worden. Als docenten zich op die manier gaan voegen, is het tegenstrijdig aan de maatregel.”

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?