Terug naar overzicht

Avans en Breda University stoppen met gezamenlijke introdag

Avans en de Breda University of Applied Sciences (voorheen NHTV) stoppen met het organiseren van een gezamenlijke introductiedag voor eerstejaarsstudenten. Het HBO Intro Festival blijft wel bestaan.

Avans, BUas en de gemeente Breda organiseerden twee jaar op rij een gezamenlijke introductiedag. Het idee was dat dit op termijn zou groeien tot een introductieweek zoals die ook plaatsvindt in studentensteden als Tilburg en Utrecht. Dit plan werd vorig jaar al afgeschoten.

Jaarrooster
Omdat de jaarroosters van beide hogescholen niet synchroon lopen, Avans start eerder dan de BUas, is besloten deze samenwerking nu definitief stop te zetten. Geen van beide hogescholen is bereid om hun jaarrooster aan te passen. “Een verregaande aanpassing aan het jaarrooster heeft een ongewenste invloed op het onderwijsproces gedurende de rest van het studiejaar. Bijvoorbeeld op de tentamen- en examenperiodes. En voor de hogescholen staat kwaliteit van het onderwijs voorop”, staat in een gezamenlijk bericht van beide hogescholen.

De introductiedagen vanuit afzonderlijke opleidingen blijven gewoon doorgaan. Net als het HBO Intro Festival dat dit jaar plaatsvindt op 5 september in het Breepark.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?