Terug naar overzicht

Avansvoorzitter: ‘We verdelen ons geld graag zelf’

Maandag overleggen minister en Tweede Kamer over het bekostigingsadvies van de commissie-Van Rijn. Geen enkele hogeschool hoeft budget in te leveren, maar schieten de bèta-technische opleidingen in het hbo er wat mee op?

Avans Hogeschool krijgt er in 2020 volgens de laatste berekeningen van het ministerie 0,09 procent budget bij. Volgens collegevoorzitter Paul Rüpp gaat het om een klein bedrag: “Om precies te zijn 192 duizend euro extra op ons totale budget van 270 miljoen.” Het leeuwendeel van dat geld gaat naar de bekostiging van externe switchers, studenten die van andere instellingen komen en die maar voor een deel bekostigd worden. De rest van het geld is voor de versterking van de bèta-technische opleidingen.

‘Het extra geld dat we straks binnenkrijgen gaat bij ons naar een speciale pot op hogeschoolniveau’

Rüpp is niet van plan om geld rechtstreeks door te sluizen naar deze opleidingen. “Die krijgen bij ons van oudsher al meer geld, omdat ze duurder zijn en we er meer bekostiging per student voor ontvangen.” Hij is ervan overtuigd dat het Nederlandse hoger onderwijs mede zo goed is doordat instellingen niet meer, zoals vroeger, voor elk financieel wissewasje toestemming hoeven te vragen aan het ministerie. “Het extra geld dat we straks binnenkrijgen na het advies van Van Rijn gaat bij ons naar een speciale pot op hogeschoolniveau. Als er ergens knelpunten zijn of als een van onze academies vernieuwingen wil doorvoeren, betalen we dat uit die pot. We maken als hogeschool graag zelf uit hoe we ons geld intern verdelen.”

Begrip
De Hogeschool Rotterdam vaart een andere koers. “Wij krijgen er straks jaarlijks 0,85 procent budget bij, oftewel 2,27 miljoen euro”, zegt collegevoorzitter Ron Bormans. “Het deel daarvan dat bedoeld is voor bèta-techniek gaat inderdaad naar onze bèta-technische opleidingen. Wij willen die – net als het kabinet – opstuwen in de vaart der volkeren.”

Hij voegt daar in één adem aan toe dat hij begrip heeft voor instellingen die geld kwijtraken en voor een andere insteek kiezen. “Als wij als hogeschool 2 procent zouden moeten inleveren en we de bèta-technische opleidingen dan toch méér geld zouden geven, zouden andere domeinen er misschien wel 5 procent op achteruitgaan. Dat is wel erg zuur.”

Collegevoorzitter Anka Mulder van Saxion Hogescholen, die door minister Van Engelshoven op de nullijn is gezet, verwacht niet dat de bèta-technische opleidingen binnen haar instelling meer geld kunnen verwachten. “Wij worden, anders dan eerst dreigde, gelukkig niet gekort. Er komt alsnog wat extra geld voor bèta-techniek in het hbo, maar dat is zo weinig dat ik me niet kan voorstellen dat het bij ons tot budgettaire verschuivingen zal leiden. Wij geven onze bèta-technische opleidingen nu al meer geld dan we voor hen ontvangen. Bijvoorbeeld voor de veiligheid van laboratoria en dat soort zaken. Het zijn relatief dure opleidingen.”

Regio
Meer zorgen maakt ze zich over het effect van de herverdeling voor externe switchers. “Hogescholen met veel studenten die overstappen van andere instellingen krijgen straks meer geld. In de praktijk zijn dat vooral de hogescholen in de Randstad.”

‘Het wellicht onbedoelde effect is dat hogescholen in het oosten, noorden en zuiden van Nederland hun aanbod misschien niet overeind kunnen houden’

Ze begrijpt niet waarom de minister niet ook extra geld reserveert voor studenten die binnen hun instelling overstappen naar een andere opleiding. “Dat zijn namelijk óók onbekostigde studenten en daar hebben hogescholen in de regio er veel meer van. Daar kunnen studenten niet overstappen naar een hogeschool om de hoek. Het wellicht onbedoelde effect is dat hogescholen in het oosten, noorden en zuiden van Nederland hun aanbod misschien niet overeind kunnen houden, met alle gevolgen van dien voor de arbeidsmarkt.”

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?