Terug naar overzicht

COBEX: Is onvoldoende door verhoogde normering terecht?

Een eerstejaarsstudent Social Work in Breda krijgt een onvoldoende terug voor haar tentamen. Onterecht, vindt ze. De normering was namelijk strenger dan vooraf in de studiehandleiding werd aangegeven. Ze laat het er niet bij zitten en stapt naar het College van Beroep voor de Examens (COBEX).

De examencommissie heeft de normering niet zonder reden aangepast, zo blijkt. De gokkans was nog niet meegerekend. Wie een meerkeuzetentamen maakt, heeft altijd kans op een goed antwoord. Bij een meerkeuzetentamen met vier opties is die kans 25 procent. Iemand die zo’n toets zonder voorkennis maakt, zal dan ook ongeveer een kwart van de antwoorden goed hebben. De examinator houdt daar rekening mee en past een gokkansberekening toe, waardoor de normering strenger wordt.

Dat was de student niet bekend. “In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) staat dat de normering van een test schriftelijk aan studenten moet worden gecommuniceerd. Dat is niet gebeurd en ik werd verrast door de nieuwe normering.” De examencommissie ziet dat anders. “Het klopt dat er staat dat we die informatie met studenten moeten delen, maar nergens staat dat dit schriftelijk moet gebeuren.”

Geen goed excuus
Volgens de examencommissie is de informatie gedeeld in de colleges week zes en zeven en tijdens het oefententamen. “Daarnaast stond de mededeling ook op Blackboard.”

Het COBEX vraagt zich af hoe de student de informatie kon missen. “Ik heb van dit vak geen colleges bijgewoond. Toen ik voor het oefententamen hoorde dat de normering was aangepast, was het al te laat.” De examencommissie vindt het geen goed excuus. “Docenten zetten na het college hun presentatie op Blackboard. Daar had je de informatie ook terug kunnen lezen. Bovendien wordt de gokkans bij onze opleiding altijd pas later berekend.”

“Kan het cijfer na bekendmaking nog worden gewijzigd?”, vraagt het COBEX zich af. De examencommissie wijst het idee resoluut van de hand. “De student is voldoende geïnformeerd. Bovendien vinden we de gokkansberekening erg belangrijk.”

De uitspraak
Het COBEX verklaart het beroep ongegrond. De onvoldoende blijft staan.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?