Terug naar overzicht

Let op: Avans verwijdert ongebruikte fietsen

Ongebruikte fietsen en fietswrakken die in of rond de fietsenstallingen van Avans blijven staan, krijgen binnenkort een fietslabel aan hun stuur hangen. Hierop staat dat de betreffende fiets in de zomervakantie verwijderd wordt. 

Wil je je fiets nog gebruiken? Haal je fiets dan weg vóór de datum die op het label vermeld staat. Daarna verwijdert Avans je fiets, inclusief losse fietssloten en fietsonderdelen. Dit doet de hogeschool om ruimte te maken in de stallingen.

Hergebruik
De fietswrakken waarvan overduidelijk is dat ze niet meer gebruikt kunnen worden en waar ook geen bruikbare fietsonderdelen meer aan zitten, gaan naar de stort. Fietsen die duidelijk al langere tijd ongebruikt zijn, bijvoorbeeld met laag stof erop of een lekke band, worden eerst drie maanden opzij gezet. Daarna gaan ze naar fietsprojecten/fietsenmakers die de fiets(onderdelen) nog kunnen gebruiken.

Voor vragen en meer informatie kun je terecht bij het facilitaire team op jouw locatie.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?