Terug naar overzicht

Nationale Studenten Enquête valt nog te redden

illustratie: Janine Jansen

De Nationale Student Enquête (NSE) van 2019 hoeft nog niet direct de prullenbak in. Het CBS ziet nog mogelijkheden om de gegevens te herstellen, maar dan moeten universiteiten wel bereid zijn inschrijvingsgegevens van studenten te delen.

Als gevolg van de nieuwe privacywetgeving mogen onderwijsinstellingen belangrijke gegevens als opleiding, instelling en locatie niet meer zomaar delen met derden. Dat had grote gevolgen voor de NSE 2019, het tevredenheidsonderzoek dat de stichting Studiekeuze123 jaarlijks laat uitvoeren onder bijna 300 duizend studenten. Dit jaar moesten studenten die gegevens zelf invullen, wat tot allerlei fouten leidde.

Fouten
Ook kon niet elke student de naam van zijn of haar eigen opleiding terugvinden in dedrop down lijsten. Bij ruim 100 studies was de naam verouderd en dus voor de studenten onherkenbaar. Zij kozen relatief vaak voor de optie ‘Anders, namelijk’. Hierdoor is het voor een deel van de respondenten onbekend welke opleiding zij hebben beoordeeld.

De hogescholen vertrouwden er niet op dat de fouten nog ongedaan gemaakt konden worden en zetten hun medewerking aan de NSE 2019 eind maart per direct stop. De universiteiten en de koepelorganisatie van particuliere hogescholen zagen nog wel mogelijkheden en waren bereid om een vervolgonderzoek van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) af te wachten.  

Daaruit blijkt nu dat “de respons van de NSE 2019 onvoldoende betrouwbaar is om tevredenheidsscores per opleiding te kunnen publiceren”. Maar er is nog hoop. Het onderzoeksbureau ziet twee mogelijkheden tot herstel van de data. 

Reparatie
De eerste optie is dat instellingen alsnog inschrijfgegevens van studenten delen, zodat kan worden gecheckt of zij hun eigen opleiding hebben beoordeeld. Dit is volgens het CBS de “meest efficiënte en kwalitatief beste manier” om de gegevens te corrigeren. Nadeel is wel dat deze ‘reparatie’ afhangt van de bereidheid van universiteiten om deze informatie aan te leveren.

Studiekeuze123 heeft de instellingen gevraagd de inschrijfgegevens te delen, laat hoofd informatiemanagement Pauline Thoolen weten. Ze moeten zelf de afweging maken of ze alsnog besluiten de nieuwe privacywetgeving ruimer te interpreteren. “De wet is voor meerdere uitleg vatbaar. Wij hebben op advies van juristen aangegeven dat ze de ‘grondslag gerechtvaardigd belang’ kunnen hanteren, maar daar is geen consensus over.”

Bevoegdheid
De universiteiten zijn blij dat het rapport er is, zegt VSNU-woordvoerder Bart Pierik. Maar hij kan nog niet zeggen of ze mee gaan werken. “Het gaat niet alleen om bereidheid, maar ook om bevoegdheid in juridische zin”. 

Krijgt Studiekeuze123 de inschrijfgegevens niet, dan is een tweede optie om na te gaan wat studenten hebben ingevuld in het vakje ‘Anders, namelijk’. Maar daarmee wordt hooguit 5 procent van de respons gecorrigeerd.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?