Terug naar overzicht

Student Jake en docent Mustapha in gesprek: ‘Het lijkt wel of je ergens bang voor bent’

Is Avans te wit? Te links? Moet Avans alerter zijn op discriminatie? We legden student Jake Owen Raats en docent Mustapha Aoulad Hadj vier stellingen voor.

Jake Owen Raats is student Bestuurskunde in Den Bosch. Hij is studentlid van de Avans medezeggenschapsraad en staat op de kieslijst van de PVV.

Mustapha Aoulad Hadj is docent bij de opleiding Social Work in Den Bosch. Hij is lid van de Avans Medezeggenschapsraad en onderzoeker bij het lectoraat Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties.

Avans is te wit en geen goede afspiegeling van onze samenleving

Mustapha: “Dat is betrekkelijk. Tijdens de Avans Onderwijsdagen valt het wel op. Je kijkt aan tegen een grote witte achtergrond met wat zwarte puntjes. Op zulke dagen is diversiteit wel zoeken naar een speld in een hooiberg. De studentenpopulatie is over het algemeen ook wit. Mijn neefje is gestopt met zijn opleiding bij Avans omdat hij de opgeschoren koppies miste, zei hij desgevraagd.”

Jake: “Met de stelling zeg je eigenlijk: Avans is niet gekleurd genoeg of er moeten meer studenten van kleur op Avans komen. Het tegenovergestelde is waar. Avans is een erg goede afspiegeling van de samenleving zoals studenten en medewerkers die tegenkomen in Noord-Brabant. Iedereen die naar Avans wil komen om te werken of studeren is hartstikke welkom.

Jake: ‘Zeg je dat de hogeschool qua populatie meer moet lijken op die in de Randstad, dan zeg ik: ‘Nee!’’

Zeg je dat de hogeschool qua populatie meer moet lijken op die in de Randstad, dan zeg ik: ‘Nee!’. We moeten waken voor het binnenhalen van Randstedelijke problematiek. De beste hogescholen staan niet in de Randstad, blijkt elk jaar weer uit de rankings. Ik heb zelf op de Hogeschool Rotterdam gezeten en daar is de sfeer echt anders. Denk alleen al aan de beveiliging bij de ingang van de school.”

Mustapha: “Jake is blijkbaar bang voor Randstedelijke problematiek en koppelt problemen te pas en te onpas aan diversiteit en etniciteit zonder daarvoor logische argumenten te hebben. Verder hoor ik een arrogante toon in het verhaal van Jake, die impliciet zegt: Wij zijn de beste hogeschool en hogescholen in de Randstad scoren laag of deugen niet. Als je kijkt naar scores in de rankings, is het verschil minimaal en zit dat vooral achter de komma.”

Jake: “Nogmaals, op Avans is iedereen welkom, en we zien dat Avans een prima afspiegeling is van de provincie Noord-Brabant. We zijn geen Randstad en zullen dat ook nooit worden, hoop ik. Daarmee houden we een hoop problemen buiten de deur.”

Avans moet alerter zijn op discriminatie

Jake: “Discriminatie is fout. Altijd, overal, bij iedereen. Ik heb niet het idee dat daar binnen Avans veel problemen mee zijn. Als dat wel zo is, moet er keihard opgetreden worden. Maar ik ken de signalen niet. Anderen zeggen gediscrimineerd te worden, maar ik heb ook dertig sollicitaties moeten versturen voor een afstudeerstage. Uiteindelijk heeft alleen Avans gereageerd. Als je politiek actief bent voor de PVV willen ze je niet.”

Mustapha: “Ja, Avans moet alerter zijn, en niet alleen op racisme. Maak bijvoorbeeld een meldpunt voor discriminatie in de breedste zin van het woord. Iedereen die onrechtvaardig is behandeld of bejegend, moet op zijn minst op de hoogte zijn van een loket, waar hij of zij onrecht, pesterijen en discriminatie kan melden. Onze studenten weten niet eens dat we een vertrouwenspersoon hebben.”

Jake: “Dat is echt onzin. Enerzijds zeg je dan dat we daar nu niet alert op zijn, een soort institutioneel racisme, waarmee je een enorme motie van wantrouwen afgeeft aan je docenten, vertrouwenspersonen en decanen. Anderzijds werkt een dergelijk standpunt of houding de slachtofferrol in de hand. Als iets even niet lukt wordt te pas en te onpas de racisme-kaart getrokken.”

Mustapha: ‘In mijn verhaal pleit ik voor een loket waar discriminatie, seksisme, ongewenste intimiteit en pesterijen gemeld kunnen worden. Daarmee suggereer ik niet dat er bij Avans iets aan de hand is’

Mustapha: “In mijn verhaal pleit ik voor een loket waar discriminatie, seksisme, ongewenste intimiteit en pesterijen gemeld kunnen worden. Daarmee suggereer ik niet dat er bij Avans iets aan de hand is. Ik vind het een maatschappelijke plicht van onze hogeschool om daar aandacht voor te hebben. Een dergelijk meldpunt kan ook gebruikt worden als thermometer om discriminatie en andere vormen van onbehoorlijk gedrag te meten of registreren binnen Avans. Op basis daarvan kunnen we gericht beleid ontwikkelen.”

Jake: “Je moet het beste uit jezelf halen, niet achteroverleunen en roepen dat je het slachtoffer bent van racisme, seksisme of iets dergelijks. Dat laat onverlet dat we als Avans Hogeschool en als gemeenschap keihard op moeten treden wanneer er sprake is van grensoverschrijdend gedrag. Dergelijke praktijken mogen niet binnen of buiten onze hogeschool voorkomen.”

Avans moet ‘kwetsbare studenten’ weren of juist betere begeleiding bieden

Mustapha: “Nee joh, dan krijg je uitsluitingsmechanismen, wil je dat? Met maatjesprojecten en andere slimme vormen van begeleiding kun je proberen om studenten, die tijdelijk vastlopen in hun dagelijks leven, te ondersteunen.”

Jake: “Avans mag en moet niemand weren. We hebben de studiekeuzecheck waarbij je een advies krijgt. Maar uiteindelijk blijft het de keuze van de student zelf om te starten met een opleiding of niet. Er gaan inderdaad geluiden op om ‘kwetsbare’ studenten meer te helpen. Daar ben ik geen voorstander van. Als de huidige middelen niet genoeg zijn, moet je jezelf afvragen of een hbo-opleiding wel iets voor je is. Studenten bij het wie het even niet lekker loopt, kunnen ook zelf de beslissing nemen om een jaar te stoppen. We moeten ervoor waken dat Avans een gezondheidsinstelling wordt, dat is niet onze taak. De taak van Avans is mensen doorverwijzen naar de juiste instantie.”

Jake: ‘We moeten ervoor waken dat Avans een gezondheidsinstelling wordt, dat is niet onze taak’

Mustapha: “Keurig antwoord. Maar een gezondheidsinstelling vind ik de verkeerde voorstelling van zaken. Iedere school is in het kader van de wet Passend Onderwijs verplicht om leerlingen of studenten goede begeleiding te bieden om hun studie af te kunnen maken.”

Jake: “De voorzieningen die we hebben om studenten te begeleiden of te weren, zoals bindend studieadvies, zijn voldoende. Meer is echt niet nodig, we moeten bij onze kerntaak blijven: onderwijs verzorgen.”

Mustapha: “Vanuit financieel perspectief zijn kwetsbare studenten niet zo aantrekkelijk voor onderwijsinstellingen. Iedere student die vertraagt, kost Avans ook geld. En toch hebben we de plicht om passende begeleiding en extra ondersteuning te organiseren om juist die studenten naar de eindstreep te helpen. Ik hamer steeds op maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid. Volgens mij is betrokkenheid een van de aspecten die onze studenten erg waarderen.”

Avans is te links

Mustapha: “Wat een onzin! Deze stelling is van Jake. Het lijkt wel alsof hij ergens bang voor is. Links, midden of rechts. Docenten hebben één missie en dat is goed onderwijs verzorgen. We moeten ervoor zorgen dat onze studenten kritisch denken en maatschappelijk geëngageerd in het leven te staan. Dat moeten we stimuleren.”

Mustapha: ‘Wat een onzin! Deze stelling is van Jake. Het lijkt wel alsof hij ergens bang voor is’

Jake: “Dit soort reacties vind ik heel erg jammer. Daarmee wuif je het probleem helemaal weg en is er geen ruimte voor gesprek. Datzelfde deed collegevoorzitter Paul Rüpp op de (veel te dure) Onderwijsdag van Avans. Gelijk de kant van de docent kiezen, geen enkel moment ook maar overwegende dat er wellicht wél een probleem is.

Ik vind dat docenten hun politieke voorkeur niet mogen meebrengen in de klas. Ze moeten mij leren hóe ik moet denken, niet wát ik moet denken. Ik zou er ook problemen mee hebben als docenten rechtse praatjes houden. De mening van een docent zou er niet toe moeten doen, alleen de feiten.”

Mustapha: “Dat moet kunnen mits zij hun politieke ideeën niet aan studenten opleggen.”

Jake: “De afgelopen vier jaar ben ik door docenten aangesproken op mijn politieke voorkeur en omdat ik fan ben van Trump. Waarbij ze opmerken dat dat echt niet kan.”

Mustapha: “Nee, dat aanspreken mag niet! Je mag de ander – in dit geval een student – jouw mening niet opleggen. Wij leiden op voor de beroepspraktijk en dienen professionals af te leveren die vakbekwaam en competent zijn. Dat neemt niet weg dat we in de lessen de politieke en maatschappelijke vraagstukken behandelen. Het wordt onverantwoord als docenten hun politieke voorkeuren in discussies met studenten doordrukken.”

Jake: ‘Linkse indoctrinatie is een feit, zeker in het onderwijs, getuige de tientallen filmpjes die gemaakt zijn door studenten in Nederland en België’

Jake: “Linkse indoctrinatie is een feit, zeker in het onderwijs, getuige de tientallen filmpjes die gemaakt zijn door studenten in Nederland en België op verschillende scholen met verschillende onderwijsniveaus. Dat veel docenten, en Rüpp, tegen het meldpunt ingaan, is logisch. Ze hebben wat te beschermen: onderwijs is links en dat dient zo te blijven. Terwijl ik niet pleit voor rechts onderwijs, ik pleit voor neutraal onderwijs. Is dat dan al te veel gevraagd?”

Mustapha: “Ik werk al twintig jaar met veel plezier bij Avans. Toch ben ik van mening dat er bij Avans veel te verbeteren valt. Laten we met z’n allen Avans Hogeschool naar een nog hoger/beter niveau tillen. Lange tijd op nummer 1 staan, kan ook leiden tot gemakzucht en arrogantie. Dat is PSV dit seizoen ook overkomen.”

Punt. Of had jij nog wat?

Jeroen Cok - woordvoerder Hogeschool Rotterdam

Beste Jake, kom eens langs in Rotterdam om sfeer te proeven op onze locaties. Dan zul je zien dat bij geen enkele locatie een beveiliger voor de deur staat en dat studenten en medewerkers het best goed naar hun zin hebben in de Randstad.

2019-07-01 10:44:32

Kenan

Een algemeen meldpunt voor een ieder binnen Avans, dat heet ‘Meldpunt ongewenst gedrag’. Dit voor als je denkt dat je benadeeld wordt als individu? Een wat algemene naam en wat toegankelijker is?

2019-06-29 09:47:48

Cas

Draait onderwijs uiteindelijk niet om kritisch denken, het aan de tand voelen van de status quo en het vooruit denken? Is het daardoor niet logisch dat, omdat deze dingen vaak geassocieerd worden met links, het hele onderwijs als links gezien wordt?

2019-06-28 12:11:23

Meer lezen?