Terug naar overzicht

AMR geeft geen groen licht voor plannen kwaliteitsafspraken: augustus herkansing

Het College van Bestuur presenteerde dinsdagmiddag twee scenario’s voor de verdeling van 100 miljoen euro tot en met 2024. De Avans Medezeggenschapsraad stemde niet in met beide plannen. Eind augustus mag het CvB in de herkansing met een concreter plan voor de kwaliteitsafspraken.

“Om even een metafoor uit het voetbal te gebruiken”, introduceert een docentlid van de AMR: “Deze twee plannen doen me denken aan een voetbalclub met onduidelijke ambities die fors gaat investeren. Dat lijkt me vrij lastig. We zitten bijna aan het einde van de transferperiode.”

Twee plannen
Met de afschaffing van de basisbeurs werd de belofte gedaan dat het geld wordt gestoken in de kwaliteit van het onderwijs. Om dat geld te ontvangen, moeten alle onderwijsinstellingen met een degelijk plan komen. Dat wordt ingeleverd bij de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). In deze zogenoemde kwaliteitsafspraken staat beschreven wat waar aan uitgegeven wordt.

Het CvB presenteerde tijdens de vergadering van de AMR twee scenario’s waarover de geleding al dan niet kon instemmen. Beide plannen werden niet heel enthousiast onthaald en zodanig weinig tastbaar genoemd. Plan een was “teveel van wat we al doen”, volgens AMR-voorzitter Maud Müskens. Plan twee was volgens haar vernieuwender. Maar: “Weinig concreet.”

Miljoenen euro’s
De belangen rond de kwaliteitsafspraken zijn enorm: afhankelijk van de studentenaantallen kunnen de grootste instellingen er op termijn zelfs tussen de twintig en dertig miljoen euro per jaar bij krijgen. Maar dan moeten universiteiten en hogescholen zich wel aan de afspraken houden. Afspraken die gemaakt zijn door het ministerie van Onderwijs, de hogescholen- en universiteitenkoepels en de landelijke studentenvakbonden ISO en LSVb. Waarin staat dat het geld echt voor de verbetering van het onderwijs moet worden ingezet en dat de medezeggenschap een cruciale rol speelt in dat proces.

Knelpunten
Groot struikelblok vormde de werkdruk verlagende 5 procent maatregel die door de AMR als zeer gewenst wordt beschouwd. Die kwam wel terug in plan 1. Maar niet in plan 2. Dat zorgde bij het gros van de AMR-geleding voor een onprettig gevoel: “Het is bijna een dwangmiddel om ons in te laten stemmen met plan 1. Het is maar speculeren he”, benadrukt een docentlid. Een ander knelpunt voor de AMR is de verdeling van het geld per onderdeel. Müskens: “Het is niet altijd even helder wat welk doel gaat dienen.”

Voorzitter Paul Rüpp was aanwezig voor extra toelichting. “Vanuit Den Haag is de vraag op ons bord gekomen hoeveel we waar aan uit gaan geven. Wat typisch is voor Avans: veel plannen worden op academie niveau gemaakt. Deze kwaliteitsgelden moeten grosso modo worden besteed, dat druist in tegen Avans. Het eerste scenario kun je lezen als weinig ambitieus. Maar veel plannen die er nu in staan, zijn plannen die we laten, en moeten laten, doorlopen.”

Rüpp geeft aan dat de plannen nog niet in detail uitgewerkt zijn. “Dat gaan we de komende jaren doen.” Ook Diederik Zijderveld, lid CvB, is aanwezig: “Het gaat hier om serieus geld dat we de komende jaren moeten uitgeven om al onze ambities te realiseren. De opstelling nu is: de plannen weten we nog niet exact. Dus het lijkt het College onverstandig om al het geld nu al ergens op te hangen. En nog om nog even in de voetbalsferen te blijven: we zitten nog niet aan het einde van de transfermarkt, dat is nog een half jaar weg. Dan weten we beter wat financieel nodig is om de ambitie te realiseren.”

Geen vakantie
De AMR is niet overtuigd en stemt niet in met een van de scenario’s. Müskens: “Het is te vroeg voor een definitief besluit. We hebben goed gesproken en veel is verhelderd. De beantwoorde toezeggingen op de besproken punten zien we graag terug in de aangepaste versie van scenario 1. Inclusief extra onderbouwde cijfers en informatie. Zodat we 27 augustus ook weten waar we ‘ja’ tegen zeggen.”

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?