Terug naar overzicht

Meevaller van 3 miljoen euro: meer geld naar academies en diensteenheden en sneller begin renovatie Hogeschoollaan

Avans ontvangt dit jaar 3 miljoen euro meer van de overheid dan vooraf begroot. Het College van Bestuur wil het extra geld inzetten om het budget van academies en diensteenheden te verruimen, de renovatie van het gebouw aan de Hogeschoollaan te versnellen en voor het Boost IT-project.

“Het is lastig te voorspellen hoeveel geld je exact van de overheid krijgt”, legt Diederik Zijderveld, vice-voorzitter van het College van Bestuur van Avans uit. Dat bedrag is niet alleen afhankelijk van de eigen instroom, maar ook van het aantal leerlingen en studenten in de rest van het onderwijs.

Soms krijgt de hogeschool minder dan begroot. En soms meer, zoals dit jaar. “Het is lastig om op korte termijn zo’n bedrag uit te geven. We moeten het tenslotte zinvol besteden.”

Versnellen
Het College heeft besloten de 3 miljoen onder meer uit te geven aan het versnellen van de renovatie van het hoofdgebouw in Breda, die vorig jaar nog met twee jaar is uitgesteld. Ook Boost IT, het Avansbrede project rondom digitalisering van het onderwijs, krijgt 500.000 euro extra. “Dat bedrag gaat vooral naar externe programmeurs die het project kunnen versnellen”, zegt Zijderveld. “Zonder dat het leidt tot extra werkdruk bij eigen mensen.”

‘Wij gaan de organisatieonderdelen niet zeggen wat ze met het geld moeten doen’

Alle academies en diensteenheden ontvangen dit jaar 40.000 euro extra. “We zien dat academies en diensteenheden met veel ontwikkelingen bezig zijn. Innovaties moeten worden geïmplementeerd, maar de budgetten zijn krap. Over het geld dat nu beschikbaar komt, hoeft geen specifieke verantwoording worden afgelegd. Wij gaan de organisatieonderdelen niet zeggen wat ze met het geld moeten doen.”

Structureel 80.000 euro erbij
“Het College is voornemens om vanaf volgend jaar structureel de budgetten van diensten en academies met 80.000 euro te verhogen”, kondigt Zijderveld aan. Dat is een voorgenomen besluit dat nog goedgekeurd moet worden door de Avans Medezeggenschapsraad en de Raad van Toezicht. Over de besteding van de huidige 3 miljoen euro hebben deze raden geen formele zeggenschap, dat valt binnen de al goedgekeurde begroting.

Waar de academies de afgelopen jaren al meer budget ontvingen, zaten de diensteenheden al jaren op de nullijn qua begroting. Waarom krijgen zij nu toch extra geld? “Wat geldt voor de academies, geldt ook voor de diensten. Ook zij moeten innovaties implementeren. We merken dat  de diensteenheden krap in hun budget zitten. Vandaar ook dat zij dit jaar 40.000 euro extra krijgen en vanaf volgend jaar 80.000 euro.”

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?