Terug naar overzicht

Onderzoek studentenwelzijn: afwachten of doorpakken?

illustratie: Julika Runow

Wacht op de resultaten van het RIVM-vervolgonderzoek naar de mentale gezondheid van jongeren alvorens actie te ondernemen, zegt de VVD. Nee, pak studentenstress nu al aan, vindt de ChristenUnie.

Steeds meer jongeren zouden gebukt gaan onder stress en burn-outklachten, bleek uit een stroom van alarmerende berichten. Maar of dat echt zo is en wat daarvan de oorzaken zijn, valt op basis van de nu beschikbare gegevens niet te zeggen, stelde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu eind mei. Daarom zet minister Van Engelshoven het RIVM opnieuw aan het werk. Op aandringen van de Kamer komt er een kwantitatieve nulmeting naar de psychische problematiek onder studenten.

Veel Kamerleden vinden studentenstress een belangrijk onderwerp en zijn daarom blij dat dit onderzoek er komt, blijkt uit Kamervragen. Volgens de VVD is enige terughoudendheid wel geboden. De partij is van mening dat “het voorbarig is om zonder meer aan te nemen dat de druk die studenten ervaren hoger is dan vroeger en hoger is dan die van jongeren die niet studeren”. Ze vraagt daarom of de minister bereid is om de resultaten af te wachten voordat zij conclusies trekt en maatregelen neemt.

Urgentie
De ChristenUnie denkt daar anders over. De partij wil juist “de urgentie van de problematiek onderstrepen”. De minister moet daarom niet tot eind 2020 wachten, wanneer het onderzoek verschijnt, maar in de tussentijd al actie ondernemen om psychische klachten en stress onder studenten te voorkomen en verhelpen.

In september komt Coalitie-Y, waarin de ChristenUnie optrekt met verschillende jongeren- en studentenorganisaties, met een plan om de druk op studenten te verminderen. “We wachten met belangstelling op de onderzoeken, maar het is nu al duidelijk dat er maatregelen nodig zijn”, zei partijleider Gert-Jan Segers halverwege mei. Hij wil het thema bespreekbaar maken en pleit onder andere voor meer studentenpsychologen.

De antwoorden van de minister worden binnen enkele weken verwacht.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?