Terug naar overzicht

Rijksuniversiteit Groningen besteedde miljoen euro publiek geld aan Chinese campus

Foto: pixabay.com
Foto: pixabay.com

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft volgens de inspectie geen 669 duizend, maar ruim één miljoen euro publiek geld gestoken in de voorbereiding van een private campus in het Chinese Yantai. De RUG heeft het geld teruggestort in haar publieke reserve.

Toenmalig onderwijsminister Bussemaker had in 2015 met het bestuur van de RUG afgesproken dat de aanloopkosten voor ‘Yantai’ volledig moesten worden betaald uit de eigen middelen van de universiteit. Dat is niet gebeurd, bleek al uit eerder extern onderzoek dat de raad van toezicht liet instellen na een kritische analyse van de Groningse studentenbeweging DAG in september 2018.

Onvolledig of onjuist
Ook de Onderwijsinspectie stelde een onderzoek in, dat maandag openbaar werd. Daarin staat dat de RUG geen 669 duizend, maar 682 duizend euro publiek geld heeft besteed aan het in januari 2018 afgeblazen project. Bovendien constateert de inspectie dat een bedrag van 382 duizend euro ten onrechte tot de private middelen is gerekend. Dat geld was onder meer afkomstig uit de verkoop van aandelen van een dochterbedrijf van de RUG aan een ander dochterbedrijf.

De inspectie noemt het handelen van de RUG niet onrechtmatig. Wel acht ze de kans aanwezig dat ook bij andere private activiteiten van de RUG de urenverantwoording onvolledig of onjuist is. Het bestuur krijgt de opdracht ervoor te zorgen dat dit in de toekomst goed gebeurt.

Niet goed gedaan
Collegevoorzitter Jouke de Vries erkent in een verklaring dat de RUG geen publiek geld had mogen inzetten. “De RUG heeft daar ook naar willen handelen. Er was voor dit initiatief geen vergelijkingsmateriaal voorhanden. We hebben sinds het begin van het project in 2015 steeds de randvoorwaarden verkend met het ministerie van OCW en de inspectie. Achteraf blijkt nu dat we het niet goed gedaan hebben en dat aanvaarden we ook.”

Minister Van Engelshoven is blij dat nu duidelijk is hoe de financiering van de voorbereiding van Yantai in elkaar stak. “Het inspectierapport geeft aan dat de RUG een deel van deze activiteiten niet uit de private reserves heeft bekostigd. De RUG gaat dat gelukkig herstellen. Ik ga er vanuit dat private activiteiten in de toekomst op een juiste en volledige manier worden verantwoord.”

Raar onderscheid
Kamerlid Frank Futselaar van de SP gaat geen nadere vragen stellen aan de minister, zegt hij desgevraagd. “Dat de RUG nog meer publiek geld aan Yantai heeft besteed dan al bekend was, komt na het onderzoek van DAG niet als een grote verrassing. Maar ook als de RUG het project alleen met privaat geld had gefinancierd, was het wat ons betreft een moeilijk te accepteren verhaal geweest. Sowieso is het onderscheid tussen privaat en publiek geld bij een universiteit raar, maar dat vergt een bredere discussie. De verantwoordelijke bestuursleden zijn bijna allemaal vertrokken, dus we moeten het hier maar bij laten.”

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?