Terug naar overzicht

‘Vrouwenbeleid TU Eindhoven is geen uitsluiting’

Foto: Solar Team Eindhoven/ Flickr

Het plan van de TU Eindhoven om voorlopig alleen vrouwelijke wetenschappers te werven, stuitte op veel weerstand. Maar de minister ziet het probleem niet: mannen worden volgens haar niet uitgesloten. 

De TU Eindhoven stelt sinds 1 juli nieuwe vacatures alleen open voor vrouwelijke wetenschappers. Pas als er na een half jaar geen geschikte vrouw is gevonden, dan komen mannen in aanmerking. Rector Frank Baaijens wil zo de scheve man-vrouwverhouding in de wetenschappelijke staf aanpakken. Een divers personeelsbestand functioneert beter, verklaarde hij. 

Daar is de minister het mee eens. “Het belang van diversiteit voor kwaliteit is evident”, schrijft ze in antwoord op Kamervragen van de VVD. Met het nieuwe beleid haalt de TU wetenschappers binnen die anders te weinig kansen krijgen door “impliciete obstakels” tijdens het wervingsproces, aldus Van Engelshoven. 

Maar er is toch een verschil tussen voorkeursbeleid en uitsluiting op basis van geslacht, stelde de VVD. Nee, vindt de minister. Ze benadrukt dat de vacatures van de TU na zes maanden opengesteld worden voor mannen als er geen geschikte kandidaat is gevonden. “Er is geen sprake van uitsluiting.” 

Onbalans 
De VVD vraagt zich af waar het aanpakken van een ‘onbalans’ eindigt. Gaat de TU straks ook selecteren op basis van bijvoorbeeld leeftijd, politieke voorkeur, afkomst of het hebben van een beperking? Natuurlijk kijkt de universiteit bij de werving niet naar politieke en ideologische voorkeur, schrijft de minister. “Op het gebied van afkomst, het hebben van een beperking, seksuele oriëntatie en leeftijd zijn op het moment geen extra maatregelen nodig.” Via de Participatiewet neemt de TU bovendien al mensen aan met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Ook is de minister niet bang dat het nieuwe voorrangsbeleid ertoe leidt dat de TU minder docenten en onderzoekers kan werven. Integendeel: “Het aantrekken van vrouwelijk talent zorgt voor vrouwelijke rolmodellen. Die zijn hard nodig voor het groeiend aantal vrouwelijke studenten, zodat ook zij een carrière voor zichzelf zien in de technische wetenschappen.” 

Discriminatie 
Ze is niet van plan om te laten uitzoeken of er sprake is van arbeidsmarktdiscriminatie. Dat zou eerder iets zijn voor het College voor de rechten van de mens, vindt ze. De kans is echter klein dat dit college de TU Eindhoven op de vingers zal tikken, want in 2012 oordeelde het nog dat de TU Delft haar vacatures terecht alleen voor vrouwen openstelde om de diversiteit te vergroten. 

Wat betreft het aandeel vrouwelijke hoogleraren bungelt de TU Eindhoven onderaan de ranglijst van veertien universiteiten. En in 2017 was het percentage vrouwelijke wetenschappers in alle verschillende functies lager dan het landelijk gemiddelde.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?