Terug naar overzicht

Avans Medezeggenschapsraad stemt in met plannen verdeling basisbeursmiljoenen

De kogel is door de kerk: de Avans Medezeggenschapsraad stemde dinsdag in met het plan van het College van Bestuur voor het verdelen van de basisbeursmiljoenen. Het is de tweede keer dat de AMR mocht stemmen over de plannen. Tijdens de eerste stemming voor de zomer ging het licht nog op rood: de plannen van het CvB zouden niet concreet genoeg zijn.

De sfeer bij de herkansing is gemoedelijk. AMR-voorzitter Maud Müskens spreekt voor de zitting al haar waardering uit voor het nieuwe plan. “We hebben de vorige zitting een goede discussie gevoerd met het CvB. De resultaten van die discussie wilden we graag op papier terugzien. Dat is gebeurd, onze feedback is meegenomen.”

Desondanks plaatst een studentlid een kritische noot bij de plannen. Hij ziet dat er ieder jaar 1,1 miljoen euro wordt afgeschreven op de verbouwing van de Onderwijsboulevard. “Dit terwijl de verbouwing al een paar jaar geleden plaatsvond.” Hij vraagt zich daarom af of de verbouwing wel een echte kwaliteitsverbetering is in plaats van regulier onderhoud. Een docentlid valt hem bij: “Is dit niet gewoon oude wijn in nieuwe zakken?”

Beter dan eerst
Avansvoorzitter Paul Rüpp verheldert de kwestie. Hij voert de verbouwing aan als een voorinvestering in afwachting van het extra budget. “Toen de basisbeurs werd afgeschaft, vroeg de Tweede Kamer ons om alvast extra geld te investeren. Dit om te voorkomen dat er een generatie studenten buiten de boot zou vallen. Die generatie zou dan namelijk geen basisbeurs meer hebben, maar ook niet profiteren van de aanstaande kwaliteitsverbetering van het onderwijs.”

De verklaring blijkt afdoende. De plannen worden zonder tegenstemmen aangenomen. Na afloop bedankt een verheugde Rüpp de AMR. “Het is goed dat jullie kritisch met ons meekeken. Dat zie je terug. Het plan van nu is beter dan het plan dat er eerst lag.”

Basisbeursmiljoenen
De basisbeurs werd in 2015 afgeschaft met de belofte dat het bespaarde geld terug zou gaan naar het hoger onderwijs. Vanaf komend jaar is dat eindelijk het geval. Voor Avans ligt er tot 2024 zo’n 100 miljoen euro klaar.

Dat geld krijgt Avans echter niet zomaar. Hogescholen en universiteiten moeten van tevoren middels kwaliteitsafspraken uitgebreid verantwoorden waar het geld heen gaat. De spelregels zijn ingewikkeld: het geld moet worden gebruikt voor het verbeteren van het onderwijs maar mag niet gaan naar plannen die al eerder waren gemaakt. De kwaliteitsafspraken worden vervolgens gekeurd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO).

Het hele proces leidde soms tot frustratie bij Diederik Zijderveld, vice-voorzitter van het CvB. “We proberen met elkaar altijd vijf tot tien jaar vooruit te plannen. Je weet dan nog niet of er overal geld voor is. Nu komt er extra geld vanuit het ministerie, maar dat mag je niet besteden aan je reeds gemaakte plannen.” Ook Rüpp toont zich kritisch: “Het gaat maar om een fractie van ons totaalbudget, maar er wordt van ons verwacht dat we er gigantische veranderingen mee realiseren.”

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?