Terug naar overzicht

Eerstegeneratiestudent vraagt te laat om hulp

Als geen van je ouders ooit heeft gestudeerd, moet je als student meer zaken zelf zien uit te vinden. De Hogeschool van Amsterdam helpt een handje en experimenteert met een speciaal introductieprogramma voor deze eerstegeneratiestudenten.

Wat wordt er van een hbo-student verwacht? Het antwoord op die vraag is niet voor iedereen zo vanzelfsprekend. “Er zijn impliciete spelregels en sociale codes in het hbo die voor een eerstegeneratiestudent niet altijd duidelijk zijn”, zegt persvoorlichter Ariane Kleijwegt van de HvA.

Studiesucces
De hogeschool richtte een aantal jaren geleden het lectoraat ‘Kansrijke schoolloopbanen in een diverse stad op’. Onder leiding van lector Louise Elffers werd onderzoek gedaan naar hbo-studenten van wie de ouders nooit gestudeerd hebben. Daaruit bleek dat de opleiding van ouders een sterke voorspeller is van het studiesucces van hun kinderen. Er studeren in het hbo aanzienlijk meer studenten met lager opgeleide ouders dan op de universiteit en de uitval onder deze groep is iets groter.

Kleijwegt: “Er is gekeken welke kansen en knelpunten deze eerstegeneratiestudenten ervaren bij hun start op de HvA. Naar aanleiding van die bevindingen is een interventie ontwikkeld die hen beter op weg moet helpen in het hbo, in de hoop dat hun kansen op studiesucces toenemen.”

Wegwijs
Eerstegeneratiestudenten missen vaak de sociale en culturele bagage die voor andere studenten en docenten vanzelfsprekend is. “Uit ons onderzoek is bijvoorbeeld gebleken dat ze minder snel om hulp vragen. Ze denken dat ze heel zelfredzaam moeten zijn. We willen hun meegeven dat het juist goed is om op tijd aan de bel te trekken en vragen te stellen als iets niet duidelijk is.” Ook biedt de HvA hun de mogelijkheid om een sociaal netwerk op te bouwen – zowel onderling als met ervaren studenten – waaruit ze steun kunnen putten als het even tegen zit. Ze worden in groepjes van 4 à 5 studenten gekoppeld aan een ouderejaars die hen wegwijs kan maken in het hbo.

Zo’n veertig procent van de studenten in het hbo is eerstegeneratiestudent. Zij vallen eerder uit en switchen ook vaker van opleiding. Van de havisten met laagopgeleide ouders behaalt na tien jaar ongeveer tien procent een diploma in het hoger onderwijs of volgt nog onderwijs op dat niveau. Onder studenten met ouders die hoger onderwijs hebben genoten, is dit 17 procent.

Er deden deze week 70 studenten mee aan het driedaagse introductieprogramma. “We gaan nog onderzoeken wat het effect van deze pilot is, maar we hopen dat we het volgend jaar kunnen verbreden en dat het op termijn onderdeel wordt van het reguliere introductieprogramma”, aldus Kleijwegt.

Overigens organiseerden universiteiten eerder al speciale introdagen voor eerstegeneratiestudenten. Voorbeelden zijn de Vrije Universiteit en de Universiteit Leiden. Ook de Universiteit van Amsterdam start met een nieuw programma.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?