Terug naar overzicht

Ook geld voor meerjarige hbo-master

Hbo-masteropleidingen die langer dan een jaar duren, verdienen net als universitaire masters extra bekostiging, vindt minister Van Engelshoven. Ze wil dat in de wet regelen. Tegelijkertijd trekt ze de studiefinanciering voor alle masterstudenten gelijk.

Hogescholen krijgen nu alleen geld voor eenjarige masters. Kiest een opleiding voor een grotere studielast van bijvoorbeeld 90 of 120 punten, dan krijgt die geen extra bekostiging. Schaarse uitzonderingen in de wet zijn de masters physician assistant en advanced nurse practitioner, een deel van de eerstegraads lerarenopleidingen en de masters van de academies van bouwkunst.

Voor een universitaire master gelden andere regels. Een eenjarige wo-master die vanwege bepaalde beroepsvereisten of internationale normen moet worden verzwaard, kan daarvoor extra bekostiging krijgen. Maar voor de meeste hbo-masters was dat tot nog toe wettelijk niet mogelijk. 

Stufi
Ook de studiefinanciering voor hbo- en wo-masters verschilt. Wie een universitaire master volgt, heeft tijdens zijn hele studie recht op studiefinanciering, een ov-kaart en een aanvullende beurs, ook als de opleiding meerjarig is. Maar als de instelling op eigen houtje besluit om de duur van een master te verlengen – en dus geen extra bekostiging krijgt – komen studenten daar niet voor in aanmerking. Wel is de opleiding dan verplicht om hen financieel te ondersteunen. Dat geldt allemaal niet voor hbo’ers die een niet-bekostigde, meerjarige master volgen. 

Van Engelshoven wil de verschillen tussen hbo- en wo-masters gelijktrekken in de wet. Ze hoopt dat het aantal meerjarige hbo-masters daardoor zal toenemen. Heel snel zal dat niet gaan: de minister denkt dat het aantal aanvragen gering zal zijn en heeft er nog geen extra geld voor uitgetrokken in haar begroting.

Goede stap
De Vereniging Hogescholen vindt het voorstel “een goede stap in de ontwikkeling van het masteronderwijs in het hbo”. De huidige bekostiging knelt namelijk al langer, vooral bij masters die zich ook richten op onderzoek. Verder is ze blij dat er meer ruimte komt voor samenwerking met buitenlandse instellingen.  

Het wetsvoorstel van de minister staat online ter consultatie. Iedereen kan er tot eind augustus op reageren. Als het voorstel uiteindelijk wordt aangenomen, gaat de nieuwe regeling per 1 januari 2021 in.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?