Terug naar overzicht

Verpleegkundigen willen duidelijkheid over nieuwe regels

Minister Bruins (zorg) heeft de hulp van hoogleraar en voormalig D66-politicus Alexander Rinnooy Kan ingeroepen om de onrust onder verpleegkundigen weg te nemen. Zij maken zich zorgen over nieuwe ingrijpende regels voor hun beroepsgroep.

Het draait allemaal om een nieuw wetsvoorstel, genaamd BIG-2. Dat heeft als doel een duidelijker onderscheid te maken tussen mbo- en hbo-opgeleide verpleegkundigen. Bruins wil een nieuwe beroepstitel in het leven roepen, naast die van de ‘gewone’ verpleegkundige: de regieverpleegkundige. Volgens hem kunnen verpleegkundigen dan beter worden ingezet voor taken waarvoor ze zijn opgeleid en waarin ze deskundig zijn.

“Dit voorstel is tot stand gekomen na een langjarige wens van veldpartijen, tegen de achtergrond dat de zorg verandert en complexer wordt”, aldus Bruins eerder in een brief aan de Tweede Kamer. Een belangrijk verschil is dat de regieverpleegkundige meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid heeft.

Werkvloer
Maar over dit voorstel is grote onrust ontstaan onder verpleegkundigen. Veel van hen moeten door de nieuwe wet namelijk weer de schoolbanken in om hun kennis bij te spijkeren. Hbo’ers die voor 2012 hun diploma hebben gehaald, moeten een toets maken om de titel ‘regieverpleegkundige’ te krijgen. Mbo’ers en verpleegkundigen die op de werkvloer zijn doorgegroeid, moeten in het ergste geval zelfs nog jaren doorleren om hetzelfde werk te mogen blijven doen. Doen ze dat niet, dan krijgen ze werk op een lager niveau.

Verpleegkundigen zijn bang dat hun ervaring straks niets meer waard is, omdat ze alleen nog maar worden beoordeeld op hun papiertje. Ook zijn ze bang dat de nieuwe regels leiden tot verdeeldheid op de werkvloer. Enkelen zitten daar helemaal niet op te wachten, en dreigen de zorg te verlaten als de plannen doorgaan. Het grote tekort aan verpleegkundigen zou daarmee nog verder toenemen.

Om tafel
Minister Bruins heeft daarom eind juli besloten een pas op de plaats te maken. Hij wil alle betrokken partijen de ruimte geven om opnieuw met elkaar in overleg te gaan. ‘Verkenner’ Rinnooy Kan moet nu iedereen om tafel krijgen om tot een nieuw voorstel te komen.

“Ik had liever gezien dat partijen er zelf uit waren gekomen door het onderscheid in beroepsrichtlijnen of cao-afspraken vast te leggen”, reageert Bruins. Een wet is volgens de VVD-bewindsman geen doel op zich, maar slechts een allerlaatste redmiddel. Hij is nog steeds bereid te luisteren naar de wensen van de beroepsgroep, maar vindt dan wel dat er overeenstemming moet zijn over de te varen koers. “Ik verwacht dat de verkenner in gesprek gaat met alle partijen en op korte termijn komt met zijn bevindingen”, aldus Bruins.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?