Terug naar overzicht

Afspraak: hbo en mbo gaan doorstroom verbeteren

illustratie: Julika Runow

Hogescholen gaan mbo’ers helpen bij hun voorbereiding op de sprong naar het hoger onderwijs. Mbo-opleidingen gaan er zelf ook meer aandacht aan besteden, beloven ze.

Gisteren hebben de koepelverenigingen van mbo en hbo daartoe een convenant ondertekend, in het bijzijn van onderwijsminister Van Engelshoven. Ze willen de doorstroom verbeteren, nemen ze zich voor.

Sfeer
In het mbo zijn al veel keuzevakken (‘keuzedelen’) om leerlingen te helpen bij een overstap naar het hbo, maar de hogescholen beloven nu dat ze “mensen en middelen” ervoor gaan inzetten. De mbo’ers mogen naar de hogeschool komen voor hun keuzedelen, zodat ze alvast de sfeer kunnen proeven.

Ongeveer een op de drie eerstejaars hbo-studenten komt uit het mbo. De overstap is niet makkelijk: meer dan twintig procent valt in het eerste studiejaar uit. “Cruciaal hierbij zijn de eerste honderd dagen”, staat in het convenant.

Hoe goed zulke keuzedelen helpen, is nu moeilijk te zeggen. De hogescholen gaan daarom cijfers en analyses over studiesucces met het mbo delen, beloven ze. Ze willen daartoe betere data over de doorstroom krijgen van het ministerie van Onderwijs.

Niet overbodig
Zulke data zijn niet overbodig. Zes jaar geleden wilden de onderwijsinstellingen, met het oog op studiesucces, de keuzevrijheid drastisch inperken voor mbo’ers die naar het hbo wilden gaan. Maar hun aannames bleken toen niet te kloppen, ontdekte het HOP. Het plan ging maar ten dele door. Dit voorjaar herstelde de Tweede Kamer de vrije doorstroom van mbo naar hbo helemaal, omdat extra eisen aan de doorstroom toch geen effect bleken te hebben.

Het verbeteren van de doorstroom mbo-hbo is een van de doelen die het ministerie van Onderwijs wil bereiken met de opbrengst van het leenstelsel, waarin de basisbeurs is geschrapt.

Punt. Of had jij nog wat?

Eva-Lisa Janssen

Ucademy is momenteel ook een samenwerking gestart met De Rooi Pannen, om studenten beter te laten doorstromen. Het zou heel interessant zijn om hogescholen ook in dit proces te betrekken.

2019-09-07 13:04:13

Meer lezen?