Terug naar overzicht

Ambitie 2025: de toekomstige Avansstudent krijgt véél meer keuzevrijheid

Het onderwijs moet flexibeler en Avans wil daarin koploper worden binnen Nederland. Aankomende studenten kiezen straks voor een zogenaamde stamopleiding en krijgen daarnaast de mogelijkheid om 25 procent van de hele studietijd te ‘shoppen’ bij andere opleidingen. Voorzitter van het College van Bestuur Paul Rüpp lichtte de plannen dinsdagmiddag toe tijdens de vergadering van de Avans Medezeggenschapsraad (AMR).

Tijdens de vergadering dinsdagmiddag illustreert de voorzitter hoe de samenleving van aanbodgestuurd naar vraaggestuurd transformeert. “Het onderwijs is nog wel heel erg aanbodgericht. De keuzevrijheid is gering. Een minor volgen buiten de huidige opleiding werd al als revolutionair gezien.”

“Vroeger kon je alleen naar de winkel, met een vast assortiment waaruit je kon kiezen. Besloot je toch te bestellen vanuit een ouderwetse catalogus, dan werd het bijvoorbeeld twee weken later geleverd. Dat was zo en daar had je het mee te doen”, begint Rüpp. Ondenkbaar, als jij een bepaald kledingstuk nú wilt hebben, ga je online zoeken en de volgende dag is het in huis.

“Kijken we om ons heen”, stelt Rüpp, “verandert de samenleving, arbeidsmarkt en student continu. En de snelheid daarin neemt steeds meer toe.”

Flexibeler
Dus, bedacht Avans in het kader van Ambitie 2025: het onderwijs moet flexibeler. Opleidingen krijgen de opdracht van het CvB zich te buigen over drie punten.

Als eerste hoe zij binnen de opleiding 60 EC ‘vrij’ kiesbaar kunnen maken. Neem bijvoorbeeld de student Werktuigbouwkunde die graag kennis op wil doen bij Verpleegkunde of Integrale Veiligheid.

Als tweede: richt 60 EC in voor multidisciplinaire projecten. “We weten dat het bedrijfsleven studenten wil die multidisciplinair kunnen werken. Want zij zijn complementair aan elkaar op de werkvloer”, licht Rüpp toe. Als voorbeeld noemt hij de kunststudent die ook moet kunnen werken met de Informaticastudent, en vice versa. 

En, als derde: nu hanteren opleidingen nog de BSA. Minder dan 52 punten behaald in het eerste jaar? Dan moet de student afscheid nemen. Vaak gaat de student eenzelfde opleiding volgen bij een andere instelling. “Dat is verspilling van talent”, volgens Rüpp. “In feite zouden studenten het eerstejaar naadloos moeten kunnen switchen. Zodat ze niet helemaal opnieuw hoeven te beginnen.” En dat kan, volgens de voorzitter, als het onderwijs modulair wordt ingericht.

Veel opleidingen bieden dezelfde verplichte vakken aan, neem wiskunde of boekhouden. Toch zitten er verschillen in de lessen. “Voor een bredere basis, om het switchen makkelijker te maken, moeten de vakken overal hetzelfde worden.” 

“Stel, een eerstejaarsstudent Social Work denkt: dit is toch niks voor mij, ik ga liever naar Verpleegkunde. In het huidige systeem moeten studenten helemaal opnieuw beginnen. Er zijn wat vakken met overlap, die moeten ze eigenlijk mee kunnen nemen. Maak die overstap soepeler voor de student.”

De basis
De opdracht voor opleidingen lijkt helder. Kijk de komende vijf tot tien jaar naar de ‘thuisbasis’: de stamopleiding. Wat moeten studenten beslist blijven meekrijgen. Wat blijft basisontwikkeling. Daarnaast moeten ze kijken naar de flexibele kant waarbij kritisch vermogen een belangrijk onderdeel blijft. Oftewel de intelectuele ontwikkeling. 

De AMR gaat zich de komende maand buigen over de plannen en uiteindelijk een oordeel vellen.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?