Terug naar overzicht

Cobex: de ghostende studenten van Avans

Foto: Pexels.com

Je kan de klok erop gelijk zetten: een student die naar het College van Beroep voor Examens (Cobex) stapt, maar vervolgens bij zijn eigen zaak verstek laat gaan. Tot frustratie van de leden van het college en de examencommissie, die zich mateloos storen aan de afwezigheid van studenten. 

Het is woensdagochtend vijf voor negen. In de kleine zittingsruimte op de locatie Bijster van Avans zitten vier mensen geduldig te wachten op een student die uiteindelijk niet komt opdagen. Verbaasd zijn de aanwezigen niet. Het is namelijk niet de eerste keer dat deze student het laat afweten. Hij was bij twee eerdere zittingen ook afwezig.

Disrespect
Ook is het niet voor het eerst dat een student wegblijft bij zijn eigen zaak. Met enige regelmaat komen studenten niet opdraven. Terwijl verschillende betrokkenen zich, op verzoek van de student in kwestie, uitvoerig in de zaak verdiepen. “Formeel hebben ze het recht om weg te blijven, maar het is natuurlijk wel een vorm van disrespect”, zegt examencommissievoorzitter Ad van Zundert, die regelmatig zaken voorbereidt waarbij de student in kwestie uiteindelijk niet verschijnt.

Even na negenen komt Alexander Gras de ruimte binnen voor de tweede zitting van die dag. Hij is voorzitter van de examencommissie van Bedrijfskunde en Human Resource Management in Breda. En jawel: ook bij deze zaak schittert de student waar het om draait door afwezigheid. “Maar hij belde in elk geval nog netjes af”, zegt Gras, die veel ervaring heeft met ‘ghostende’ studenten: mensen die zonder afmelding wegblijven bij hun eigen zaak.

Kwalijk
Bij een reeks zittingen op een andere dag spreekt ook de voorzitter van de onafhankelijke rechtbank van Avans zich uit over het veelvoorkomende verschijnsel. ,,Ik vind het eigenlijk kwalijk dat veel studenten niet komen opdagen. We zitten hier om stipt negen uur klaar”, verzucht ze. “We bereiden met vijf, soms zes of zeven man een zaak voor.”

‘Laatst had ik zes zaken, waarvan er maar één student kwam opdraven’

“We zijn hier enkel op maandag en woensdag. Het kan natuurlijk zijn dat het de student niet uitkomt. Maar geef dat op tijd aan, zodat je andermans tijd niet verspilt”, vervolgt ze.

Een juridisch medewerker van Avans beaamt haar woorden. “Het gebeurt helaas veel te vaak. Laatst had ik zes zaken, waarbij er uiteindelijk maar één student kwam opdraven.”

Boete
Bij een echte rechtszaak betaalt de aanvrager griffierecht. Maar het is wettelijk niet toegestaan om dat van studenten te vragen. De voorzitter van de onafhankelijke rechtbank gelooft daar ook niet in. Volgens haar is meer bewustzijn hard nodig, maar niet in de vorm van een boete.

Gissen
Het blijft gissen naar het aantal studenten dat verstek laat gaan bij een zitting. De secretaris van het Cobex laat weten dat hij geen inventarisatie kan maken. ,,Dat houd ik niet bij. De aanwezigheid is namelijk niet verplicht”, vertelt hij.

Sinds het begin van dit studiejaar wordt een student vlak voor de zitting nog één keer gebeld om te vragen of hij van plan is om te komen. “Daarnaast wijzen we hem ook op het belang om de zitting bij te wonen”, aldus de secretaris van de onafhankelijke rechtbank.

‘Vervelend als ze het maar gewoon proberen omdat het mogelijk is’

Cees Bal, adjunct-directeur van de Diensteenheid Marketing, Communicatie en Studentenzaken noemt het spijtig dat studenten met enige regelmaat niet verschijnen bij hun eigen zitting. “Studenten moeten niet lichtzinnig omgaan met het indienen van bezwaren”, stelt Bal. “Vervelend als ze het maar gewoon proberen omdat het mogelijk is.” De adjunct-directeur vertelt dat Avans voor elke casus een externe rechter, een griffier, een docent-lid én een student-lid inzet. “Die mensen stoppen kostbare tijd in het bestuderen van een besluit, het bezwaar en ook nog het verweer.”

Toename
Hoeveel geld Avans precies kwijt is aan een gemiddelde zitting, is Punt niet duidelijk. Cijfers daarover wil Avans niet verstrekken. Wel is bekend dat er in het collegejaar 2017-2018 in totaal 210 keer naar het college werd gestapt. Ter vergelijking: in 2010 was dat nog maar 82 keer.

Lees meer: Rechters van Avans krijgen het steeds drukker

Avans investeert veel tijd in het Cobex en geeft er veel aandacht aan, maar volgens Bal zijn de kosten die daarmee gemoeid zijn niet het belangrijkste. “Wij willen specialisten laten kijken naar besluiten van de examencommissies. Als er een verkeerd besluit is genomen, willen we dat herstellen en daarvan leren.” Toch benadrukt hij het belang van aanwezigheid. “Het niet verschijnen bij een zitting, zonder geldige reden, kan écht niet. Dat willen we graag meegeven.”

Punt. Of had jij nog wat?

Roelof

Dit artikel is wel erg eenzijdig. Is er ook onderzocht wat de achterliggende redenen zijn van het wegblijven van studenten? De aanname "dat studenten lichtzinnig omgaan met bezwaren" is anders wel erg ongefundeerd. En die poll is compleet absurd.

2019-09-12 12:13:31

Meer lezen?