Terug naar overzicht

COBEX: ‘Hebben deze studenten wel een reële tweede kans gehad?’

Vier derdejaarsstudenten van de Academie voor de Technologie van Gezondheid en Milieu zijn het niet eens met de beoordeling van hun project. De feedback was in hun ogen onvoldoende en er was weinig tijd om te herkansen. Ze tekenen bezwaar aan bij het College van Beroep voor de Examens (COBEX)

De vier studenten maakten onderdeel uit van een pilot binnen de opleiding. Verschillende groepen studenten moesten een haalbaarheidsstudie uitvoeren naar een fabrieksidee. Waar alle groepen aan de slag gingen met een door de docenten gegeven opdracht, ging een groepje studenten aan de slag met hun eigen idee: het opstarten van een micro-brouwerij.

“Natuurlijk gaven wij daar onze goedkeuring aan”, legt een van de docenten uit aan het COBEX. “Dit is precies wat we beogen met deze opdracht. De studenten gaven ook aan echt een brouwerij te willen opstarten.”

Rommelig
Ook de studenten zijn erg enthousiast over de opdracht. Al verloopt de pilot wel rommelig, vinden zij. Echt niet te spreken zijn de studenten over de feedback die ze hebben gehad. Naar hun mening was die onvoldoende waardoor zij niet de mogelijkheid hadden om hun verslag te verbeteren en tot een voldoende te komen. “Er wordt continu gezegd dat we feedback hebben gehad, maar wat is dan precies feedback volgens deze docenten?”

De studenten komen zes studiepunten tekort en kunnen daardoor niet gaan afstuderen. “Wij willen dat onze tweede versie opnieuw wordt beoordeeld. Iedereen kan zien dat deze versie van het verslag inhoudelijk veel beter is dan de eerste versie.”

Vragenuurtje
De COBEX-voorzitter geeft aan dat het College niet in kan gaan op de inhoud. “Wij zijn geen inhoudelijk deskundigen. Wij beoordelen alleen het onderwijsproces.” Bij dat laatste plaatst de voorzitter vraagtekens. “Begrijp ik goed dat de studenten op 22 mei schriftelijk feedback hebben gehad, er op 23 mei een vragenuurtje was en op 24 mei de herkansing ingeleverd moest worden?” Zowel studenten als docenten beamen dat. “Maar de studenten kregen rond 14 mei al mondelinge feedback”, licht een docent toe.

“Was deze tweede kans dan wel een reële kans? Daar kun je toch je vraagtekens bij zetten”, oordeelt de voorzitter. “Met dat in het achterhoofd vind ik dat er gekeken moet worden naar een derde kans voor deze studenten.” Hij schorst de zitting en doet een beroep op de Examencommissie om nog eens met de studenten en docenten op de tafel te gaan. Komen zij er deze week samen niet uit dan doet het COBEX alsnog uitspraak.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?