Terug naar overzicht

COBEX: Is een auto-ongeluk voldoende verklaring voor een negatief BSA?

Een student Bestuurskunde ontvangt een negatief BSA en moet stoppen met zijn opleiding. Onterecht, vindt hij. Door een auto-ongeluk had hij immers moeite met leren. De student wil een nieuwe kans en stapt naar het College van Beroep voor de Examens (COBEX).

Het is alles of niets voor de student. Voor hij aan de opleiding Bestuurskunde begon, probeerde hij al twee andere studies. “Ik had al in mijn laatste jaar kunnen zitten. Als ik nog een jaar verlies, komt er weinig terecht van mijn studie.” Toch is hij bereid tot een compromis. Hij heeft bij Bestuurskunde namelijk eindelijk zijn plek gevonden. “Ik heb geen andere studie in mijn hoofd. Desnoods doe ik het jaar opnieuw.”

‘ Wij zien onvoldoende verband tussen het ongeluk en de gemiste studiepunten’

Het is een ingewikkelde zaak. De student begint weinig voortvarend aan zijn eerste studiejaar en haalt in de eerste periode maar 4,5 studiepunten. Hij herpakt zich in de tweede periode en haalt dankzij herkansingen alsnog alle vakken uit de eerste periode. Dat levert wel een probleem op voor de tweede periode: de student moet vakken uit de tweede periode in de derde periode herkansen. Dan slaat het noodlot toe: halverwege december krijgt de student een auto-ongeluk.

Wonderbaarlijk genoeg maakt de student zijn hertentamens van periode twee nog erg goed, hij mist slechts drie studiepunten. Daarna gaat het echter bergafwaarts met de studieresultaten. In de derde en vierde periode haalt de student nauwelijks meer studiepunten binnen. Diep onder de BSA-norm is hij genoodzaakt een beroep te doen op persoonlijke omstandigheden. Daar gaat de examencommissie echter niet in mee: “Wij zien onvoldoende verband tussen het ongeluk en de gemiste studiepunten. De herkansingen die de student in januari en februari maakte, verliepen goed. Pas in de derde periode ging het bergaf met de resultaten.”

‘ Met mijn neurologische klachten was het onmogelijk om acht tentamens achter elkaar te maken’

Verkeerde projectgroep
De student is het niet eens met die lezing. “Ten tijde van het ongeluk was ik al hard bezig met de stof van de tweede periode. Die zat er goed in, dus ook met klachten kon ik de tentamens maken. Bovendien ben ik erg gemotiveerd; ik wil deze studie graag afmaken. Daarbij werden mijn klachten in het voorjaar steeds erger. Ik had hoofdpijn, moeite met slapen en concentratieverlies. Hierdoor kon ik gemiste studiepunten niet inhalen. Met mijn neurologische klachten was het onmogelijk om acht tentamens achter elkaar te maken.” Vanwege de ernst van de klachten werd de student in juni nog een keer gecontroleerd in het ziekenhuis. Dat kan hij bewijzen. “De medische documenten heb ik bij de decaan ingeleverd.”

De examencommissie houdt zijn poot stijf. “Naast de neurologische klachten zijn er ook andere redenen waarom de student studiepunten liet liggen in de tweede helft van het jaar.” Een afgekeurde stageplek en een onvoldoende beroepsproduct maakten het voor de student schier onmogelijk om het BSA te halen. Over het beroepsproduct is hij nog steeds bitter. “Mijn werk was goed, maar mijn groepsgenoten deden niet genoeg. Dat kan ik bewijzen. Alle door mij gemaakte onderdelen werden door de docent als voldoende beoordeeld.” En zijn groepsgenoten? Die stopten na de opdracht met de opleiding.

De uitspraak
Het COBEX verklaart het beroep van de student ongegrond. Hij moet stoppen met de opleiding.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?