Terug naar overzicht

Einde Blackboard bij Avans in zicht

Illustratie: Elmarye Aaij
Illustratie: Elmarye Aaij

Het ziet er naar uit dat Avans volgend studiejaar overstapt naar een andere elektronische leeromgeving. Vier systemen worden eind september getest door docenten en studenten. Daar zit het huidige Blackboard niet bij.

De gebruikerstesten vormen een belangrijke fase in de keuze voor een nieuw Learning Management System. Voor de drie rollen (student, docent en ondersteuner) zijn testscenario’s opgesteld. Direct na het doorlopen van deze opdrachten in de aangeboden demo-omgevingen, kijken de beoordelaars naar de gebruikersvriendelijkheid. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de System Usability Scale. Uit onderzoek blijkt dat deze methode zich goed leent om de gebruikersvriendelijkheid van een LMS op objectieve en inzichtelijke wijze te testen.

Begin oktober is bekend hoe de verschillende partijen gescoord hebben. Aan de partij met de hoogste score wordt de opdracht gegund. In november 2019 is bekend met welk systeem Avans gaat werken. De technische implementatie start in januari 2020 en de verwachting is dat volgend schooljaar (september 2020) een gedeelte van Avans al gebruik maakt van deze nieuwe leeromgeving. 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?