Terug naar overzicht

Hogescholen willen meer vrijheid om ‘professional van morgen’ te scholen

De hoge studie-uitval aanpakken, meer masteropleidingen aanbieden en de tekorten op de arbeidsmarkt terugdringen. Dat zijn de voornaamste doelen van de hogescholen in de komende vier jaar.

‘Professionals voor morgen’ is de titel van de ‘strategische agenda’ die de Vereniging Hogescholen vandaag heeft gepresenteerd. Daarin staat hoe de hbo-instellingen hun onderwijs willen verbeteren en wat ze daarvoor nodig hebben.

Ze willen onder meer ‘experimenteren met andere vormen van het bindend studieadvies’, waarvoor de minister de gelegenheid zou moeten bieden. Ze denken onder andere aan contracten voor ouderejaarsstudenten. Ook meer begeleiding in de eerste honderd dagen van de studie en een betere voorbereiding van havisten en mbo’ers op hun hbo-studie moeten ervoor zorgen dat het hoge uitvalcijfer in het eerste jaar (15,7 procent) omlaag gaat.

Beroepen verdwijnen
De hogescholen kijken ook naar de arbeidsmarkt. “Ik heb veel beroepen zien verdwijnen. Hoe gaan we daar met z’n allen mee om? Hoe zorgen we ervoor dat mensen in Nederland hun brood kunnen blijven verdienen?”, zegt Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, in een interview met het HOP.

Meer samenwerking met de beroepspraktijk en opleidingen beter afstemmen op de arbeidsmarkt zijn daarin belangrijk. Ook moet de overheid meer geld uittrekken voor deeltijdonderwijs in bijvoorbeeld tekortsectoren, stelt de VH. Bij dit Leven Lang Ontwikkelen hoort een flexibeler onderwijsaanbod en de mogelijkheid om te betalen per onderwijseenheid.

Meer hbo-masters
Verder herhaalt de Vereniging Hogescholen haar pleidooi voor meer hbo-masters, waardoor het hbo ook uitdagender zou worden voor vwo’ers. Bovendien willen de hogescholen meer ruimte voor het ontwikkelen van professional doctorate-trajecten en extra investeringen in praktijkgericht onderzoek.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?