Terug naar overzicht

Leraar in spe kan de weg niet vinden

Illustratie: Julika Runow

Deeltijders en zij-instromers van lerarenopleidingen zien door de bomen het bos niet meer. Kom daarom met een studentvriendelijk overzicht van het aanbod, adviseert de Onderwijsinspectie.

Lerarenopleidingen zijn er in veel soorten en maten. En dat is, gezien het grote lerarentekort, maar goed ook. Maar al die routes en varianten leiden wel tot onoverzichtelijkheid voor studenten en onderwijsinstellingen, blijkt uit onderzoek van de Onderwijsinspectie naar maatwerk in deeltijd-lerarenopleidingen. Het gevolg: studenten vinden niet altijd de richting die het best bij hen past.

Loket
Een kwart van de studenten die aan een lerarenopleiding begint, volgt niet het ‘reguliere pad’. Ze zijn zij-instromer, studeren in deeltijd of werken al in het onderwijs en willen hun lesbevoegdheid uitbreiden. Voor hen moet er één loket per regio komen waar zij met al hun vragen terecht kunnen.

Ook blijkt de gekozen opleidingsvorm niet altijd goed aan te sluiten op de achtergrond, vaardigheden en kennis van studenten. Daarom wil de inspectie lerarenopleidingen oproepen om alle deeltijdstudenten een ‘startassessment’ te laten doen: voor welke vakken kunnen ze vrijstelling krijgen en welke vakken moeten ze juist wel volgen?

Als er eenmaal een goed overzicht is van het aanbod, mag het onderwijs zelf wat flexibeler. Er zijn volgens de inspectie op dit moment namelijk beperkte mogelijkheden om het programma aan te passen op de individuele studenten. Ze klagen vooral dat ze hun opleiding niet goed kunnen combineren met ander werk en hun privé-situatie.

Visie
Om dit aan te pakken moeten lerarenopleidingen beter met elkaar én de overheid samenwerken, schrijft de inspectie in haar rapport. De eerste stappen zijn al gezet. Voor de zomer heeft minister Van Engelshoven met de Vereniging Hogescholen en universiteitenvereniging VSNU gesproken over verbeteringen. Daar kwam het idee van één loket ter sprake. Ook willen ze de hoge uitval tijdens de tweedegraads lerarenopleidingen verminderen en meer potentiële leraren interesseren voor het leraarschap in het (v)mbo.

De Vereniging Hogescholen en de universiteitenvereniging VSNU komen in het najaar met een gezamenlijk visie op het opleiden van toekomstige leraren.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?