Terug naar overzicht

Pabo’s trekken veel zij-instromers

De pabo’s trekken meer studenten dan vorig jaar, blijkt uit de laatste tellingen. Andere lerarenopleidingen in het hbo zijn juist minder populair geworden.

Vooral veel zij-instromers komen naar de opleidingen tot leraar in het basisonderwijs. De deeltijd-pabo’s zien de instroom met een kwart toenemen. De voltijd-opleidingen daarentegen blijven ongeveer even groot als vorig jaar.

Dat blijkt uit cijfers die de Vereniging Hogescholen aan het HOP heeft verstrekt. Het gaat om ‘vooraanmeldingen’, en niet om de uiteindelijke instroomcijfers, maar ze geven een goede indicatie van de trend.

Lerarentekort
De ministers van Onderwijs, Slob en Van Engelshoven, nemen er vandaag een voorschot op en zien de groei als een wapenfeit in hun strijd tegen het lerarentekort. Ze trekken meer geld uit voor subsidie van zij-instromers, kondigen ze aan.

Deze subsidies van 20 duizend euro zijn bedoeld voor scholen die een onbevoegde docent aannemen. Met de subsidie kan deze docent in twee jaar tijd een opleiding afronden. In 2016 waren er tien aanvragen, dit jaar zijn het er 450 en de teller loopt nog tot half oktober.

De pabo’s kregen een flinke klap in 2015, toen tegelijkertijd de basisbeurs werd afgeschaft en strengere instroomeisen werden ingevoerd. De instroom daalde van 5.700 naar 3.900. Van die klap zijn de opleidingen nog niet hersteld, maar ze groeien wel voor het vierde achtereenvolgende jaar.

285 miljoen
De trend is minder gunstig voor de overige lerarenopleidingen in het hbo. Die zien de aanwas met zo’n 9 procent krimpen. Vooral de voltijd-opleidingen gaan erop achteruit.

De ministers kondigden vandaag ook 285 miljoen euro aan voor extra loon in het primair onderwijs, maar dat schiet de vakbonden in het verkeerde keelgat. Het gaat helemaal niet om extra onderwijsgeld, stelt de AOb, maar om de loonruimte van zo’n 3 procent voor de hele publieke sector.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?