Terug naar overzicht

SP zet basisbeurs alvast in de steigers

Illustratie: Elmarye Aaij
Illustratie: Elmarye Aaij

De Socialistische Partij werkt aan een wetsvoorstel om de basisbeurs weer in te voeren, nu daar een politieke meerderheid voor is. “Dit is geen symboolpolitiek.”

Nu ook de Partij van de Arbeid een ommezwaai heeft gemaakt, is er een meerderheid voor het herinvoeren van de basisbeurs. Dat is mooi, vindt Tweede Kamerlid Frank Futselaar (SP). Hij wil spijkers met koppen slaan.

Maakt uw wetsvoorstel op dit moment enige kans?
“Voor de helderheid, het wordt een serieus wetsvoorstel. Dit is geen symboolpolitiek. Het zal zeker een jaar duren voor het in de Tweede Kamer komt. Je moet ook veel andere wetten wijzigen, zoals de belastingwet.”

Maar CDA en ChristenUnie voelen zich nu aan het regeerakkoord gebonden.
“Mijn wetsvoorstel moet het mogelijk maken om na de volgende verkiezingen vrij snel de basisbeurs weer in te voeren, welk compromis er ook wordt gesloten. Ik wil een wet maken waarin de basisbeurs en de aanvullende beurs staan, maar dan zonder bedragen. Die mag de minister invullen.”

Varianten

Het wordt dus een soort raamwerk voor de basisbeurs?
“Ja, want we weten nog niet precies hoe het gaat lopen. CDA, ChristenUnie en wijzelf willen graag terug naar de oude basisbeurs, de PvdA wil liever iets regelen via de aanvullende beurs en wat GroenLinks wil, is mij nog een raadsel. Maar mijn wetsvoorstel moet alle varianten mogelijk maken.”

Waarom laat u het niet aan de volgende regering over?
“De verkiezingen zijn nog twee jaar weg, dan wordt er een poosje onderhandeld, daarna moet die wet nog worden gemaakt… Voor je het weet ben je drie, vier jaar verder en is de basisbeurs nog steeds niet ingevoerd. Het is bovendien geen makkelijke wetgeving. Mijn nachtmerrie is dat partijen in de coalitieonderhandelingen straks gaan zeggen: het is toch wel heel ingewikkeld, we doen het niet. Ik wil ze graag werk uit handen nemen.”

Drukmiddel
Wordt het dan een neutraal, technisch wetsvoorstel waarin iedereen zich kan vinden?
“Ik zeg er eerlijk bij: het is ook een drukmiddel. Mijn wet moet een compromis mogelijk maken, maar dan moet dat compromis er dus wel komen. Het dwingt partijen straks om kleur te bekennen, als we het gaan bespreken. En helemaal neutraal is het ook niet. De VVD zal geen voorstander zijn van een wet die een nieuwe basisbeurs mogelijk maakt.”

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?