Terug naar overzicht

Student wil derde kans: ‘Het is een pre als ik mijn propeudese heb gehaald’

Een tweedejaarsstudent Integrale Veiligheidskunde (IVK) in Breda mist twee studiepunten voor zijn propedeuse. Om die te kunnen halen wil hij een derde kans voor een tentamen. De examencommissie wil hem die niet geven en een schikkingsgesprek loopt op niets uit. De student gaat in beroep bij het College van Beroep voor de Examens (COBEX).

De IVK-student mag met 58 studiepunten gewoon door naar het tweede jaar van de opleiding, maar hij is niet van plan om te blijven. Hij wil overstappen naar een opleidingsinstituut van defensie en zit daarvoor momenteel in de selectieprocedure. “Het is een pre als ik mijn propedeuse heb gehaald.”

Vorig jaar was de student getuige van een ernstig incident in de binnenstad van Breda. Daarbij overleed een bekende van hem. Die gebeurtenis had zoveel impact dat hij het tentamen en de herkansing niet haalde. “Het was te confronterend.”

Afweging
De examencommissie wil de student geen derde kans geven. “We erkennen dat het vreselijk is wat jou is overkomen. Maar wij maken een afweging. Hoeveel tijd kost een extra kans de organisatie? Veel tijd in dit geval. Eigenlijk bieden we een student alleen een extra kans als Avans een fout heeft gemaakt.”

“Het hoeft niet veel tijd te kosten”, reageert de student. “Mijn studiecoach heeft aangeboden dat hij wil helpen. Hij wil surveilleren en het tentamen nakijken. In z’n vrije tijd desnoods. Dat heb ik aangegeven bij de examencommissie maar daar werd niet op gereageerd.” Het voorstel van de student is geen optie volgens de examencommissie. “We moeten alle studenten gelijk behandelen.”

Uitspraak
De zaak is ongegrond verklaard. Als de student het tentamen alsnog wil herkansen kan dat aan het einde van blok 2 van dit studiejaar.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?