Terug naar overzicht

Studenten Milieukunde brengen veroorzakers zwerfvuil in kaart

Foto: rawpixel.com

Studenten Milieukunde uit Breda gaan onderzoek doen naar zwerfafval. Morgen, op World Cleanup Day, gaan vrijwilligers in de hele stad rotzooi verzamelen en registreren via een app. De Avansstudenten analyseren de gegevens over vindplaats en soort afval. Doel van het project is de oorzaken van zwerfvuil aanpakken.

In het project werken Avans, de gemeente Breda en natuur- en mileuvereniging Markkant samen. Markkant ondersteunt de ‘stadsjutters’ die het zwerfvuil verzamelen, fotograferen en registeren in de Litterati-app. De data worden in beeld gebracht op een kaart van de regio. Dat moet duidelijk maken waar de grootste veroorzakers van zwerfvuil zich bevinden.

Oorzaken aanpakken
Johan Raap, lector Biobased Energy bij het Centre of Expertise Biobased Economy van Avans Hogeschool begeleidt de studenten: “Ligt er bijvoorbeeld meer afval in de buurt van scholen of fastfoodketens? Als we dat in kaart hebben, kunnen we in gesprek gaan met partijen om de oorzaak van het zwerfvuil aan te pakken. Samen met hen bedenken we hoe we zwerfvuil kunnen tegengaan en hoe bijvoorbeeld hergebruik van plastic gestimuleerd kan worden. Ook kijken we of er bijvoorbeeld verschillen zijn tussen wijken in de stad.”

Geen beleid
Hoewel er veel gepraat wordt over zwerfafval, hebben de meeste gemeenten geen actief beleid om het tegen te gaan. Ook Breda niet. Plastic is het meest belastend voor het milieu, omdat het veel gebruikt en dus weggegooid wordt en moeilijk afbreekbaar is.

Iedereen kan meedoen. Download daarvoor de Litterati-app, meld je in de app aan voor de club ‘Stadsjutters Breda’, verzamel zwerfvuil op straat, in het bos of het park of op andere openbare plekken en registreer het.

Punt. Of had jij nog wat?

Elsa

3e en laatste reactie. Kijk dus vooral eens naar zwerfafval in de natuur, want dat wordt zelden opgeruimd. Te weinig of meestal geen afvalbakken bij bankjes. Dat is ook een oorzaak. En daar is geen onderzoek voor nodig, mijn reacties zijn duidelijk.

2019-09-23 19:40:17

Elsa

mijn 2e reactie. oorzaak zwerfafval. Folders die uitgedeeld worden in winkelstraten en 2 meter verderop op de grond gegooid worden. De Mc Donalds-troep ook zo erg in de stad. Een festival en hup, alles ligt vol met plastic bekers en etensbakjes.

2019-09-23 19:36:50

Elsa

veroorzakers zij bijvoorbeeld wielrenners die hun energiedrankjes al rijdend drinken en in de berm gooien. Ga maar eens kijken in de bermen van de Overaseweg waar ze veel rijden. En dan het ontbreken van afvalbakken bij bankjes is ook een oorzaak.

2019-09-23 19:32:52

Meer lezen?