Terug naar overzicht

Ultimatum voor Islamitische Hogeschool

De Islamitische Hogeschool Rotterdam heeft drie maanden de tijd om afstand te nemen van discriminerende uitspraken van haar rector. Doet ze dat niet, dan mag ze geen onderwijs meer verzorgen.

Rector Ahmet Akgündüz van de Islamic University of Applied Sciences Rotterdam (IUASR) kwam – na eerdere omstreden uitspraken – eind 2018 opnieuw onder vuur te liggen. In een interview op een Turkse televisiezender zei hij dat tegenstanders van de Turkse staat volgens de Koran de doodstraf verdienen. Minister Van Engelshoven noemde de uitspraken destijds ‘verschrikkelijk’ en vroeg een speciale commissie om advies.

‘Hate speech’
Die oordeelde gisteren dat twee uitspraken van de rector discriminerend zijn en vallen onder ‘hate speech’. Van Engelshoven heeft de hogeschool daarom een waarschuwing gegeven. Binnen drie maanden moet de instelling publiekelijk afstand nemen van de uitspraken. Deze verklaring moet op de website van de IUASR verschijnen én in een advertentie in een landelijk dagblad.

Als de Islamitische Hogeschool Rotterdam weigert afstand te nemen, dan verliest ze haar bevoegdheid om graden te verlenen. Dat betekent dat het geen hogeschool meer is.

Niet discriminerend
De Rotterdamse instelling is naar de rechter gestapt. De uitlatingen van de rector zouden namelijk niet discriminerend zijn. En als ze dat al zouden zijn, dan kunnen ze niet aan de IUASR worden toegerekend. Akgündüz heeft de uitspraken op persoonlijke titel gedaan, aldus de instelling in een bezwaarschrift. Bovendien zijn de uitspraken door een Turkse onderdaan op Turks grondgebied gedaan, dus heeft de Nederlandse Staat er niets over te zeggen.

Het ministerie kon de niet-bekostigde instelling in eerste instantie weinig maken. De vorige onderwijsminister Bussemaker veranderde de wet om de rector alsnog aan te kunnen pakken. Hierin staat dat ook niet-bekostigde universiteiten of hogescholen hun rechten kunnen verliezen als vertegenwoordigers zich discriminerend gedragen of uitlaten. Het voorstel werd pas door de Eerste Kamer goedgekeurd nadat er een speciale commissie was ingesteld om de minister te adviseren, zodat ze niet op eigen houtje de erkenning kan intrekken.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?