Terug naar overzicht

Analyse: pabo-studenten hebben soms meer tijd nodig

Waarom zouden de pabo’s geen vijf jaar mogen duren? Vindt de politiek het systeem van het hoger onderwijs soms belangrijker dan het lerarentekort en het niveau van deze opleidingen?

Je mag niet zomaar meer aan de pabo beginnen. Aankomende pabo-studenten moeten toetsen maken en aantonen dat ze genoeg weten van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek.

Die strengere eisen zijn vier jaar geleden ingevoerd, nadat eerder reken- en taaltoetsen in het eerste studiejaar verplicht waren gesteld. Want er heerste onrust en verontwaardiging over het niveau van de pabo: het moest beter, was de gedachte. Dan maar wat minder eerstejaars.

Instroomeisen
Zag de politiek het lerarentekort soms niet aankomen? Jawel, maar we moesten gewoon door de zure appel heen bijten, was de redenering. Het niveau moest omhoog en daar was maar één oplossing voor: instroomeisen. Want je kon niet alles in die vier pabo-jaren proppen.

Al vrij snel werd duidelijk dat de opleidingen honderden onderwijzers minder zouden afleveren door de strengere eisen. Er kozen veel minder jongeren voor de pabo en dat werd ook niet goedgemaakt door het hogere studiesucces van de overblijvers.

Niveau bewaken
Dus verandert de politiek van mening. Nu het lerarentekort akelig voelbaar wordt, willen de regeringspartijen de instroomtoetsen weer afschaffen. Minister Van Engelshoven voelt daar overigens weinig voor; zij wil het niveau bewaken.

Maar het een sluit het ander niet uit. Je kunt jongeren best toelaten tot de pabo zonder al die strenge toelatingseisen. Maar dan moet je wel accepteren dat ze wat langer over hun studie doen. Je moet ze bijspijkeren.

Geen natuurwet
Daar wringt de schoen. De pabo’s moeten per se vierjarige hbo-opleidingen blijven, want zo is het systeem. Alle hbo-opleidingen duren vier jaar, punt uit. Maar dat is toch geen natuurwet?

Uitzonderingen worden wel vaker gemaakt. Zo is het collegegeld voor alle eerstejaars gehalveerd, maar studenten van lerarenopleidingen krijgen de korting ook in hun tweede jaar. Nog een uitzondering op het systeem: het hogere collegegeld voor een tweede studie geldt niet als je je laat omscholen naar het onderwijs of de zorg.

Waarom geen vijf jaar?
In het wetenschappelijk onderwijs heb je eenjarige en tweejarige masteropleidingen, zodat een wo-opleiding (samen met de driejarige bachelor) vier of vijf jaar kan duren. Een opleiding geneeskunde duurt zelfs zes jaar. Waarom zou zo’n belangrijke opleiding als de pabo dan geen jaartje extra in beslag mogen nemen, als een student dat nodig heeft? Alle kinderen van Nederland krijgen te maken met afgestudeerden van de pabo. Acht jaar lang zitten ze bij hen in de klas. Natuurlijk moet het niveau van deze opleidingen hoog zijn en natuurlijk moet je studiekiezers niet afschrikken met toelatingstoetsen. Maar dan moet je wel de consequentie trekken en buiten het systeem durven denken.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?