Terug naar overzicht

College van Bestuur: voorlopig geen nieuwe directeur Academie voor Gezondheidszorg

In opdracht van het College van Bestuur onderzoekt Gabrielle Leijh (directeur ASH) op welke wijze de bij de Academie voor Gezondheidszorg vrijgekomen vacature van directeur het beste kan worden ingevuld. Het College wil op deze manier inspelen op ontwikkelingen binnen en buiten Avans die ertoe leiden dat in het domein van zorg, welzijn en educatie steeds intensiever wordt samengewerkt.

De Academie voor Gezondheidszorg, de Pabo en de beide academies voor Sociale Studies werken al enige tijd samen op opleidingsniveau (bijvoorbeeld in het programma interprofessioneel samenwerken). Ook de Academie voor Veiligheid en Bestuur is daarbij betrokken. Volgens bestuursvoorzitter Paul Rüpp sluit de academie-overstijgende samenwerking ook aan bij het ambitieplan 2025 waarin studenten meer keuzevrijheid krijgen en ook buiten de eigen opleiding en interprofessioneel leren.

Het vertrek van Hedzer Schotsman (directeur AGZ) en de daardoor vrijgekomen positie heeft ervoor gezorgd dat het College van Bestuur nader onderzoek wil naar de beste aansturing van de opleidingen in dit domein.

‘Verkennen wat het werkveld nu precies vraagt en hoe die samenwerking tussen opleidingen en academies vorm kan krijgen’

“Het gaat om wat het werkveld van ons vraagt op het gebied van interdisciplinair en multidisciplinair opleiden”, zegt Rüpp. Het College ziet dat zorg en welzijn in de praktijk steeds meer in elkaar overlopen. “Aan de andere kant is er bij ons sprake van grenzen tussen de academies die belemmerend kunnen werken. Daarom wil het College verkennen wat het werkveld nu precies vraagt en hoe die samenwerking tussen opleidingen en academies vorm kan krijgen.”

Kleinschaligheid
Avans staat bekend om zijn kleinschaligheid binnen een grote organisatie. De uitgangspunten van directeuren die dichtbij de werkvloer staan en de menselijke maat moeten behouden blijven. “De hele hogeschool moet nadenken over de vraag waarop en hoe we ons organiseren. Doen we dat langs de lijn van domeinen, verwante opleidingen of locatie? Als het gaat om nabijheid van leidinggevenden bijvoorbeeld zou je eerder denken aan het laatste.”

Leijh spreekt voor haar onderzoek met diverse in- en externe partijen. Medio december brengt zij een advies uit. Tot die tijd wordt er geen nieuwe directeur geworven voor de Academie voor Gezondheidszorg.

Mocht het komen tot een herstructurering van de opleidingen dan wordt dat voorgelegd aan de diverse medezeggenschapsorganen zoals de betrokken academieraden en de Avans Medezeggenschapsraad.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?