Terug naar overzicht

DUO twee keer onderuit bij de rechter

In een opvallende rechtszaak tegen een student heeft studiefinancier DUO twee keer verloren: eerst bij de kantonrechter, daarna in hoger beroep. DUO had die zaak nooit moeten voeren, vindt de Landelijke Studentenvakbond.

Het is een rechtszaak waarin de feiten voor DUO minder van belang lijken dan de formaliteiten en de eigen interne regels. De zaak gaat over de basisbeurs: die is hoger voor studenten op kamers dan voor studenten die nog bij hun ouders wonen.

Toen een studente in 2017 voor haar opleiding ging stagelopen in Londen, vroeg ze de hogere basisbeurs voor uitwonende studenten aan. Die ontving ze zeven maanden lang, maar formeel stond ze nog altijd ingeschreven bij haar ouders: ze leek dus thuiswonend.

Terugbetalen
Daarom paste DUO de beurs achteraf aan. De studente moest 1.300 euro terugbetalen, zelfs toen ze uitlegde hoe het zat en bewees dat ze in Londen had gewoond. Klinkt dat onredelijk? Ze had gewoon eerder moeten doorgeven dat ze in het buitenland zat, vindt DUO.

Het maakte volgens DUO niet uit dat deze studente daadwerkelijk in Londen verbleef en dus recht zou hebben gehad op de beurs als ze haar buitenlandstage op tijd had gemeld. Te laat is te laat.

Maar daar denken de rechters anders over. DUO heeft “niet op een redelijke wijze” gehandeld, vinden de rechters. Want hoe had de studente kunnen weten dat ze te laat was? Die termijnen staan nergens genoemd. Als je zulk beleid voert, moet je daar duidelijk over zijn.

Tweede Kamer
Deze week praat de Tweede Kamer over de problemen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs. Daarom opende de Landelijke Studentenvakbond twee weken geleden een meldpunt voor klachten over DUO. Deze rechtszaak doet denken aan een van de binnengekomen meldingen vertelt LSVb-voorzitter Alex Tess Rutten.

Bij het meldpunt hoorden ze het verhaal van een studente die uit haar ouderlijk huis was geplaatst en sindsdien een basisbeurs voor uitwonenden kreeg. “Dat is al heel heftig, natuurlijk. In alle hectiek was ze vergeten om haar inschrijving bij de gemeente te wijzigen. Ze kon gewoon bewijzen dat ze uit huis was geplaatst, maar van DUO moest ze toch de basisbeurs voor uitwonenden terugbetalen.”

DUO stelt verkeerde prioriteiten, is haar analyse. “DUO zou het studenten mogelijk moeten maken om te studeren. Het is niet terecht dat je op grond van een juridisch detail je aanspraak op een beurs kunt verliezen.”

100 klachten
Er zijn bij het LSVb-meldpunt ruim honderd klachten binnengekomen. DUO kon nog niet reageren op de uitspraak.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?