Terug naar overzicht

Meer dan 300 duizend wo-studenten

illustratie: Janine Jansen
illustratie: Janine Jansen

Dit studiejaar tellen de universiteiten voor het eerst meer dan 300 duizend studenten. Eén op de vijf, 60 duizend studenten in totaal, is uit het buitenland hierheen gekomen.

Dat meldt universiteitenvereniging VSNU vandaag. Het aantal eerstejaars is gegroeid en ouderejaars studenten bleven langer ingeschreven staan. In totaal is het aantal studenten met 4 procent toegenomen.

De bacheloropleidingen zagen de instroom van nieuwe studenten met 1 à 2 procent groeien ten opzichte van vorig jaar. Het aantal vwo’ers bleef ongeveer gelijk, dus de groei is toe te schrijven aan internationale studenten en studenten uit het hbo. In totaal is het aandeel internationale studenten toegenomen van 19 naar 20 procent.

Harder
Bij de masteropleidingen is de groei van de instroom 3 procent. Dat het totale aantal inschrijvingen (inclusief ouderejaars) nog harder groeit, ligt aan studenten die langer ingeschreven blijven staan dan voorheen.

Hoe dat kan, weet de VSNU nog niet. Misschien doen ze langer over hun opleiding, maar het zou ook kunnen dat de universiteiten met succes de studie-uitval bestrijden en minder studenten tussentijds afhaken.

Er zou een “forse groei” zijn in het aantal studenten in de sectoren natuur en gedrag & maatschappij. Ook recht, economie en techniek zouden volgens het persbericht groeien.

Maar details kan de universiteitenvereniging nog niet geven, omdat de tellingen nog gecheckt en eventueel bijgesteld moeten worden. In februari volgen de definitieve cijfers.

De universiteitenvereniging neemt de gelegenheid te baat om voor extra geld te pleiten. De groei zorgt voor “een nog grotere druk op onze medewerkers en financiën”, zegt voorzitter Pieter Duisenberg.

Toestroom

Ook pleiten de universiteiten opnieuw voor “betere sturingsinstrumenten” om de toestroom van internationale studenten te beheersen. Daar werkt de minister al aan. Ze wil onder meer een numerus fixus voor internationale tracks mogelijk maken.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?