Terug naar overzicht

Schadevergoeding voor onterecht bindend studieadvies

De Hogeschool van Amsterdam moet een oud-student meer dan achtduizend euro schadevergoeding betalen vanwege studievertraging door een onterecht bindend studieadvies.

De student begon in september 2013 met de opleiding sociaal-juridische dienstverlening, staat in het vonnis van de kantonrechter, en behaalde 56 van de 60 studiepunten. Hij mocht dus naar het tweede jaar. Aan het einde van dat tweede jaar werd hij alsnog weggestuurd.

Regels aangepast
Dat deden destijds wel meer onderwijsinstellingen, maar dat mocht helemaal niet. Toen dit eenmaal in het nieuws kwam, hebben ze vrij snel hun regels aangepast. De student mocht zijn opleiding een jaar later weer vervolgen.

Lang niet alle gedupeerden verlangden een schadevergoeding van hun onderwijsinstelling. Deze student deed dat wel en eiste bij de kantonrechter bijna 20 duizend euro wegens gederfde inkomsten.

Argumenten
Het verweer van de Hogeschool van Amsterdam volgde een paar vreemde bochten. Zo zou de hogeschool niet aansprakelijk zijn voor de studievertraging omdat studenten sowieso vaak langer over hun studie doen. De rechter veegde zulke argumenten allemaal van tafel.

Het enige wat volgens de rechter hout sneed, was dat de hogeschool een soort inhaalprogramma had aangeboden waarmee de student een half jaar studievertraging zou kunnen inlopen. De student zelf vond het logisch dat hij er niet mee akkoord was gegaan, omdat hij dan in korte tijd meer studiepunten zou moeten behalen dan gewone studenten. Maar de rechter vond het aanbod van de HvA wel redelijk.

Zes maanden schadevergoeding
Dus krijgt de student niet voor een heel jaar, maar voor zes maanden schadevergoeding. Ook is de hogeschool veroordeeld in de kosten van het proces. Beide partijen kunnen nog in hoger beroep.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?