Terug naar overzicht

Vergeet niet de Avans bestuursbeurs aan te vragen

Foto: svtotus.nl

Let op! Bestuurlijk actieve studenten kunnen met terugwerkende kracht de bestuursbeurs aanvragen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 november 2019.

Studenten komen in aanmerking voor een bestuursbeurs als ze werk verzetten voor een studie- of studentenvereniging. Na toekenning van de bestuursbeurs moet je daarvoor verantwoording afleggen in de vorm van een jaarverslag. Hoe je een aanvraag indient en aan welke regels moet worden voldaan vind je hier.

Het College van Bestuur van Avans wil de wijze van toekenning en de hoogte van de beurs veranderen. Daarover is het bestuur al geruime tijd in gesprek met de Avans Medezeggenschapsraad. Omdat beide partijen nog niet tot overeenstemming zijn gekomen, geldt dit studiejaar nog de huidige situatie: per student is maximaal 3600 euro beschikbaar en per vereniging is 7200 euro beschikbaar. De meeste besturen verdelen de 7200 euro over meerdere bestuursleden.

Punt. Of had jij nog wat?

Amice de Vries

€7.200 euro om lekker bier te zuipen in de toko! Super mooi gozer VO! Hoeft mijn vader overigens maar een halve dag voor te werken (waarvoor hulde).

2019-10-22 12:29:52

Meer lezen?