Terug naar overzicht

Vrijwel evenveel eerstejaars in hbo als vorig jaar: associate degrees groeien, bachelors leveren in

De hogescholen trokken ongeveer evenveel eerstejaars studenten als vorig jaar, blijkt uit de laatste cijfers. De tweejarige associate degrees groeien flink, maar de vierjarige bacheloropleidingen leveren in.

Het aantal eerstejaars in de associate degree-opleidingen is met maar liefst 22 procent toegenomen. De tweejarige hbo-opleidingen zijn met name bedoeld voor mbo’ers en werknemers om de stap naar het hbo laagdrempeliger te maken. Ze worden steeds bekender en groeien in populariteit, al vormen ze toch maar een klein deel van het totaal.

De bacheloropleidingen zagen het aantal eerstejaars licht dalen. Het zijn er nu 127.377 en dat is 0,7 procent minder dan vorig jaar.

© HOP. Bron: Vereniging Hogescholen.

De opleidingen verpleegkunde groeien flink (12 procent). Er zijn daar 7.311 eerstejaars aan de start verschenen. Dat komt ook doordat bijna alle opleidingen hun numerus fixus hebben afgeschaft: er waren meer studenten welkom.

Eerder was al bekend dat de pabo aan een inhaalrace bezig is, na de crash van 2015. In dat jaar werd de basisbeurs geschrapt en kwamen er strengere toelatingseisen voor de pabo, waardoor het aantal eerstejaars dramatisch afnam.

Terwijl deze opleidingen groeien, hebben andere te maken met een daling van de instroom. Overige lerarenopleidingen hebben het bijvoorbeeld moeilijker. De instroom bij de bacheloropleidingen van de sector onderwijs daalde met 2,2 procent. Die 64 extra studenten in de associate degrees wegen daar niet tegenop.

Techniek
Ook techniek ziet het aantal eerstejaars met enkele honderden dalen, ondanks de toegenomen belangstelling bij de associate degrees.

Dit zijn overigens nog altijd niet de definitieve cijfers. Die komen pas in februari, na allerlei controles. Dan komt er ook meer informatie beschikbaar, bijvoorbeeld over verschillen in vooropleiding en de keuzes van jongens en meisjes.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?