Terug naar overzicht

Welke medewerker maakt de Avans Medezeggenschapsraad compleet?

In de medewerkersgeleding van de Avans Medezeggenschapsraad is er momenteel een vacature. Grijp die kans om mee te denken over Avans nu en in de toekomst.

Wat is de AMR
De Avans Medezeggenschapsraad (AMR) denkt, praat en beslist mee over voorgenomen besluiten van het College van Bestuur van Avans ten aanzien van onderwerpen zoals onderwijs, huisvesting, financiën en personeel. De raad bestaat uit 24 leden. 12 daarvan zijn docenten en ondersteunende medewerkers. De andere 12 leden zijn studenten.

Heb je interesse om mee te praten over de thema’s die iedereen bij Avans raken? Stel je dan kandidaat voor de AMR.

Hoe je je kandidaat stelt
Download het kandidaatstellingsformulier en vul het in. Verzamel op dit formulier handtekeningen van minstens 30 Avanscollega’s en/of studenten die jouw kandidatuur steunen. Zorg dat je formulier, compleet met 30 handtekeningen, voor zaterdag 26 oktober in het bezit is van Bureau Medezeggenschapszaken. Je kunt een scan mailen naar bmz@avans.nl, je formulier afgeven bij kamer DA307 op de Bijster in Breda of het formulier opsturen:

Bureau Medezeggenschapszaken
Kamer DA307
De Bijster 7-21
4817 HZ Breda

Verkiezingen op 11 en 12 november
De verkiezingen voor het invullen van deze plek vinden plaats op 11 en 12 november.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?