Terug naar overzicht

Ene hogeschool betaalt docenten meer dan andere

Illustratie: Elmarye Aaij
Illustratie: Elmarye Aaij

Loon naar werken? Voor hbo-docenten geldt dat niet altijd. Aan de ene hogeschool krijgen ze minder salaris dan aan de andere. Met name de Hogeschool Leiden houdt de salarissen laag.

Sommige hbo-docenten verdienen ongeveer evenveel als de juf of meester in het basisonderwijs, schreef het HOP vorige week. Landelijk gaat het om 16 procent van alle docenten aan hogescholen.

Maar de ene werkgever is de andere niet. Wij wilden weten hoe groot de verschillen tussen hogescholen zijn. Waar verdien je het meest en waar het minst? Van de vijftien grootste hogescholen hebben we het uitgezocht. Dit zijn de uitkomsten.

De Hogeschool Leiden springt eruit. Daar zit bijna de helft in schaal 10 (of nog lager). Dat is ongeveer het niveau van een leerkracht op de basisschool. Volgens de cao ben je dan ‘instructeur’ in plaats van hbo-docent.

De Leidse ondernemingsraad baalt ervan, zegt voorzitter Remco Loykens. “Misschien zijn wij de afgelopen jaren te redelijk geweest en hadden we er met een gestrekt been in moeten gaan. Destijds raadden de vakbonden het af: er kwam extra geld voor het hoger onderwijs en harde actie zou het verdelingsproces in de wielen kunnen rijden. Eigenlijk zijn de gesprekken over de ‘functiemix’ aan de Hogeschool Leiden nog maar net op gang gekomen. Ik weet niet wat daar uitkomt, ik heb geen glazen bol, maar het moet natuurlijk geen vier jaar duren voordat de situatie is verbeterd.”

Toegroeien
Daar denkt het Leidse college van bestuur anders over. “Allereerst erken ik dat wij dit ook zien”, zegt bestuurslid Joeri van den Steenhoven. Maar hij wil de tijd nemen. De komende jaren kan de hogeschool naar een betere functiemix “toegroeien”, zodat het plaatje er in het jaar 2024 beter uit zal zien.

Kan zijn hogeschool niet gewoon wat meer docenten naar schaal 11 en 12 bevorderen? Volgens hem gaat dat niet zo makkelijk. De begroting ligt al vast en er zijn afspraken met het ministerie van Onderwijs over de uitgaven van de miljoenen uit het studievoorschot (de opbrengst van de bezuiniging op de basisbeurs). “We geven meer uit dan we binnenkrijgen.”

Leiden heeft ingezet op intensief onderwijs, is een van de argumenten, en daardoor heeft zijn hogeschool meer docenten in dienst dan andere hogescholen in de Randstad. Voor elke docent zijn er 19 studenten, en dat is weinig. Dan blijft er minder geld over voor de salarissen van docenten.

Check
Voor zover het ging, hebben we dit gecheckt. Er zijn hogescholen met een even lage of zelfs lagere student-staf-ratio, zoals Zuyd (17 studenten per docent) en Fontys (19 studenten per docent), waar docenten beter betaald krijgen. Maar het klopt dat Leiden relatief veel docenten in dienst heeft. Hoeveel het zou kosten om docenten in hogere schalen te zetten, weet Van den Steenhoven niet.

“De verschillen tussen de hogescholen zijn enorm”, vindt bestuurder Douwe Dirk van der Zweep van de Algemene Onderwijsbond (AOb). “Over de hele linie gaan hogescholen er niet goed mee om. Ze misbruiken de vrijheid die ze hebben om hun eigen functies te maken.” Hij kan zich overigens niet voorstellen dat de vakbonden de Leidse ondernemingsraad hebben afgeraden om zich ertegen te verzetten.

Normale loonschaal
In schaal 10 kunnen instructeurs zitten die een student helpen bij de voorbereiding van de rekentoets op de pabo, geeft Van der Zweep als voorbeeld, maar het werk van gewone hbo-docenten is complexer dan dat. “De Hogeschool Leiden wil van schaal 10 een normale loonschaal maken. Andere hogescholen doen het ook. Dat kan niet. Als je docenten op masterniveau wilt, dan moet je ze ook zo betalen.”

De vakbond kan docenten bijstaan als hun hogeschool weigert om hen in de juiste loonschaal te zetten, zegt Van der Zweep. “Zoiets durf je eerder te doen als je een vast contract hebt. Daarom hebben we de afgelopen jaren ook gestreden om het aantal tijdelijke contracten te verminderen.”

Punt. Of had jij nog wat?

Anja

Leg de loonschalen er van VO eens naast. Volgens mij in 2019 : VO : Plafond schaal LD euro 5430 LC euro 4775, LC is docent zonder masteropleiding.

2019-11-21 10:54:21

Meer lezen?