Terug naar overzicht

Externe deskundigen zeer te spreken over kwaliteitscultuur Avans

Avans heeft de Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK) positief afgerond. “Met Kwaliteit in Beweging hebben we ons kwaliteitszorgsysteem goed op orde”, zegt bestuurslid Jacomine Ravensbergen.

Eens in de zes jaar wordt bij elke hogeschool en universiteit de zogenoemde Instellingstoets Kwaliteitszorg afgenomen. Een panel van onafhankelijk deskundigen van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) onderzoekt en beoordeelt hoe de hoger onderwijsinstelling de kwaliteit van het onderwijs bewaakt.

Zelf opleidingen toetsen
Volgens Ravensbergen wordt de ITK belangrijker. De NVAO en het ministerie van Onderwijs willen in de toekomst het aantal opleidingsaccreditaties (zeg maar toets op de kwaliteit van de opleidingen) verminderen. Het idee is dat hogescholen die de ITK positief hebben afgerond in staat zijn zelf de kwaliteit van hun opleidingen te toetsen.

“Avans is goed voorbereid op die toekomst”, geeft Ravensbergen aan. “Toen ik bij Avans kwam zag je dat mensen een jaar voor een opleidingsaccreditatie hard aan de slag gingen en daarna vijf jaar een beetje op de lauweren bleven rusten. Inmiddels vinden wij dat onze opleidingen continu accreditatiewaardig moeten zijn en voeren we bij alle opleidingen een interne audit uit die soms als strenger wordt ervaren dan die van de NVAO.”

Bij haar aantreden in 2016 werd het Ravensbergen duidelijk dat er iets moest gebeuren aan het kwaliteitszorgsysteem van Avans. “Het was een van de kritiekpunten in de vorige ITK. Dus daar zijn we mee aan de slag gegaan.”

Kwaliteitscultuur
De externe deskundigen roemen Avans om de kwaliteitscultuur die zij bij alle bezoeken en gesprekken met studenten, docenten en management hebben ervaren en om het inhoudsrijke gesprek dat op alle niveaus in de organisatie wordt gevoerd, een van de pijlers van Kwaliteit in Beweging.

‘De verbinding tussen lectoraten en expertisecentra en het onderwijs moet sterker’

Hoewel het panel van de NVAO zeer te spreken is over het huidige kwaliteitszorgsysteem van Avans, benoemde zij ook een aantal punten van aandacht. “Zo moet de verbinding tussen lectoraten en expertisecentra en het onderwijs sterker. Daar zijn we ons bewust van. Het is een van de punten in het nieuwe ambitieplan.”

Internationalisering
Ook internationalisering komt voorbij. “We moeten bij Avans een keuze maken. Willen we vooral gericht zijn op de eigen regio? Dan, zegt de NVAO, zijn we voldoende ver met internationalisering. Willen we onze studenten voorbereiden op de internationale aspecten van hun toekomstige beroep, moeten we meer ambities tonen op dit vlak.”

Lees ook: Internationalisering Avans: ‘Niet de verwachting wekken dat voor elke student een onbeperkt buitenlands programma bestaat’

Werkdruk
Het nieuwe ambitieplan 2025 brengt veel veranderingen met zich mee. Het panel geeft aan dat Avans moet oppassen voor overbelasting en te hoge werkdruk bij docenten. “We gaan onze organisatie en de curricula veranderen. De NVAO beveelt ons aan na te denken over wat docenten nodig hebben. We moeten zorgen voor goede ondersteuning. Dat heeft echt onze aandacht.”

‘Een studieloopbaanbegeleider heeft in de toekomst niet meer alleen kennis over de eigen opleiding maar ook over verwante opleidingen’

Ravensbergen is zich er van bewust dat het nieuwe ambitieplan ook wat gaat vragen van huidige en nieuwe studenten. “Huidige studenten moeten we met goed onderwijs blijven bedienen terwijl we bezig zijn met de veranderingen. De nieuwe studenten krijgen meer keuzes. Dat vergt ook dat wij onze manier van studieloopbaanbegeleiding moeten aanpassen. Een studieloopbaanbegeleider heeft in de toekomst niet meer alleen kennis over de eigen opleiding maar ook over verwante opleidingen. We gaan een flinke som van ons eigen vermogen opeten om het nieuwe onderwijs vorm te geven.”

Lees ook: Ambitieplan 2025: ‘Studenten opleiden voor hun loopbaan en niet, zoals nu het geval is, voor hun eerste baan

‘Avans moet wel Avans blijven: kleinschalig en in contact blijven met elkaar’

Ook het kwaliteitszorgsysteem van Avans moet aangepast worden aan de nieuwe ambitie. “Daar is de tijd voor. Belangrijk in alles is dat Avans wel Avans moet blijven: kleinschalig en in contact blijven met elkaar.”

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?