Terug naar overzicht

Iets minder studentenstops in het hbo

Het aantal hbo-opleidingen met een numerus fixus neemt volgend studiejaar af van 39 naar 37. Tegen de verwachting in geldt er nog steeds een studentenstop bij de voltijdopleidingen medische hulpverlening.

Hogescholen hielden de toestroom bij medische hulpverlening laag nadat er grote problemen waren ontstaan met studenten die geen stageplaats konden vinden. Dat leidde destijds tot studievertraging en rechtszaken om een schadevergoeding.

De functie werd aanvankelijk niet officieel erkend in het BIG-register, waardoor medische hulpverleners bepaalde handelingen niet zelfstandig mochten uitvoeren. Toen het beroep in 2016 uiteindelijk alsnog werd geregistreerd, was de verwachting dat er meer stageplaatsen zouden komen en de instroom kon stijgen.

Weerbarstig
Maar dat blijkt drie jaar later maar beperkt het geval. De studentenstop is nog steeds van kracht bij de hogescholen van Rotterdam, Utrecht en Arnhem en Nijmegen. Rotterdam laat wel de restricties varen bij de deeltijdopleiding (voorheen 25 plaatsen).

Ondanks groeiende tekorten in de zorg blijft het vinden van stages een “weerbarstig vraagstuk”, aldus een woordvoerder van de Hogeschool Rotterdam. Ze hoopt dat nieuwe afspraken met zorginstellingen meer plekken zullen opleveren. Volgens de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen speelt ook mee dat er in de ziekenhuizen niet genoeg mensen zijn om veel stagiairs te begeleiden.

Lijstje
Het totale aantal numerus fixus-opleidingen in het hbo neemt volgend studiejaar nauwelijks af, blijkt uit de meest recente lijst. Verdwenen zijn de studentenstops bij de voltijdopleidingen biologie en medisch laboratoriumonderzoek aan Avans Hogeschool en toegepaste biologie aan HAS Hogeschool. De studie tandprothetiek aan de Hogeschool Utrecht is juist aan het lijstje toegevoegd.

De hbo-studie fysiotherapie kent nog altijd de meeste studentenstops: zes van de tien bekostigde opleidingen hebben er een. Mondzorgkunde en toegepaste psychologie volgen met elk vier stops.

Kritiek
Er is veel kritiek op studentenstops. Ze zouden de toegankelijkheid van het hoger onderwijs in gevaar brengen en in het nadeel zijn van jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond of laagopgeleide ouders. Minister Van Engelshoven wil er daarom strenger op toezien en het recht krijgen om studentenstops te weigeren.

Ook bij de universiteiten is er maar een kleine afname te zien: van 58 naar 55. Er is nog altijd veel belangstelling voor psychologie, en dus zijn er daar drie stops bijgekomen. Twee van de vier technische universiteiten (Eindhoven en Wageningen) schrappen of verruimen hun numerus fixus vanwege de extra investeringen van het kabinet in bètatechniek. De TU Delft heeft naar eigen zeggen meer tijd nodig om de jarenlange ‘onderfinanciering’ in te lopen en wil de beperkingen daarom nog niet wegnemen. De hogescholen hebben nog tot 1 december de tijd om een studentenstop aan te melden, maar in de praktijk gebeurt dat zelden op het laatste moment.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?