Terug naar overzicht

Leenstelselmiljoenen: minister maakt eerste winnaars bekend

Illustratie: Elmarye Aaij
Illustratie: Elmarye Aaij

Tien universiteiten en vijf hogescholen kunnen aanspraak maken op geld uit het nieuwe leenstelsel. Avans is nog niet zo ver, de hogeschool verwacht in januari het definitieve advies van de NVAO.

De basisbeurs is afgeschaft in 2015 en dat levert de komende jaren – als het goed is – honderden miljoenen euro’s op voor de kwaliteit van het hoger onderwijs. Hogescholen en universiteiten moeten plannen indienen om aanspraak te maken op het geld.

Drie instellingen zijn door het ijs gezakt en krijgen een herkansing. Hun plannen waren niet helder genoeg, vindt de minister. Van nog eens zeven instellingen zijn de plannen al afgekeurd door keurmeester NVAO, die de minister adviseert. Maar de minister heeft haar besluit nog niet genomen.

Minder dan verwacht
Dat staat in een brief die de minister vandaag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Tot de tien goedgekeurde universiteiten behoren ook drie theologische universiteiten en de Open Universiteit. Van de ‘gewone’ universiteiten zijn er nog maar zes door de keuring: minder dan de helft.

In juni zei voorzitter Anne Flierman van onderwijswaakhond NVAO al dat het tegenviel, toen tien van de 23 bezochte onderwijsinstellingen een negatieve beoordeling kregen. “Dat zijn er meer dan we verwacht hadden, daar wil ik eerlijk in zijn.”

Pas vanaf 2021 zijn de plannen cruciaal voor de toekenning van het geld. In 2019 en 2020 de opbrengst van het leenstelsel naar rato over alle onderwijsinstellingen verdeeld en krijgen zij het geld met de rest van hun overheidsbekostiging. Het was nog te vroeg om voor deze jaren concrete ‘kwaliteitsafspraken’ te maken.

Avans
Een speciaal panel van de accreditatieorganisatie NVAO heeft vorige week Avans bezocht om het pla het plan te bespreken dat de hogeschool heeft ingediend met betrekking tot de kwaliteitsafspraken. Het oordeel dat zij ten overstaan van het College van Bestuur, de Avans Medezeggenschapsraad en andere direct betrokkenen deelde is positief. Daarmee heeft Avans de eerste horde genomen om te komen tot een verantwoorde investering van in totaal ongeveer 100 miljoen in de periode 2019-2024. “We zijn positief op alle onderdelen. Dat advies gaan we aan de NVAO overbrengen”, stelde het panel.

Uiteindelijk zal het bestuur van de NVAO het advies over het plan van Avans rondom de kwaliteitsafspraken officieel moeten overnemen. Dat wordt verwacht in januari volgend jaar.

Goedkeuring
De onderwijsinstellingen hebben nog een paar maanden om zich van goedkeuring te verzekeren. Uiterlijk in april 2020 zijn alle plannen getoetst.

Overigens gebruikt de minister 10 procent van de opbrengst voor allerlei landelijke projecten, zoals onderwijsvernieuwing, de gelijke-kansen-campagne Students4Students en regionale samenwerking van mbo en voortgezet onderwijs met universiteiten en hogescholen.

De opbrengsten van het leenstelsel worden nu al enigszins gedempt door enkele bezuinigingen van het kabinet. In de verre toekomst moet het hoger onderwijs misschien opdraaien voor het schrappen van de hogere rente op studieschulden.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?