Terug naar overzicht

Nieuw landelijk platform over kritisch denken: want hoe doe je dat?

Kritisch denken in het hbo-onderwijs is een belangrijke competentie. Avanslector Peter Verkoeijen lanceerde deze week het platform Kritisch leren Denken. Hierop kunnen docenten, hoogleraren en onderwijskundigen op landelijke niveau kennis en kunde met elkaar delen. De lector legt uit waarom kritisch denken zo belangrijk is.

Allereerst, wat is kritisch denken?
“Dat doe je door niet zomaar iets voor waar aan te nemen, je eigen mening goed te beargumenteren en ook te luisteren en open te staan voor de mening van anderen. Bovendien moet je je daar ook in kunnen verplaatsen. Al deze vaardigheden behoren een kritische denker toe.”

Waarom is het zo belangrijk dat studenten kritisch denken?
“Kritisch denken wordt van je verwacht door de mensen in het werkveld. Daarnaast is het een 21st century skill, dus belangrijk voor studenten. Het maakt je ook een kritische burger die bijdraagt aan een goede samenleving.”

Is de student anno nu geen kritische denker?
“Nog niet genoeg. Dat is niet alleen aan hen te wijten. Voor docenten is het een uitdaging om dat in het onderwijs te implementeren. Daarom heeft het Lectoraat Brein en Leren het landelijke platform Kritisch leren Denken opgericht zodat iedereen die betrokken is bij het hbo kennis met elkaar kan delen en zo het kritisch denken kan versterken in het onderwijs.”

LECTORAAT BREIN & LEREN
Het lectoraat Brein & Leren onderzoekt hoe wetenschappelijke kennis gebruikt kan worden in het hbo-onderwijs. Het richt zich op kritisch denken en interventies die de motivatie van studenten verhogen en de prestaties verbeteren.

Wat gaan studenten merken van de lancering van het platform?
“De kennis die docenten opdoen op het platform kunnen toegepast worden in de lessen. Ook kunnen er lessenreeksen gepubliceerd worden die zij kunnen gebruiken. Zo staan er filmpjes op het platform die aan het begin van de les een discussie kunnen aanwakkeren waarin er van zowel docent als student verwacht wordt kritisch na te denken.”

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?