Terug naar overzicht

Ook D66 wil brainstormen over toekomst stufi

illustratie: Janine Jansen
Illustratie: Janine Jansen

D66 doet mee aan een werkgroep die zich gaat buigen over de toekomst van de studiefinanciering. Tegen de zomer wordt duidelijk of het huidige kabinet alvast aanpassingen gaat doorvoeren.

In oktober, tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen, nodigde CDA-leider Pieter Heerma partijen uit om zitting te nemen in een werkgroep die, samen met de Sociaal-Economische Raad, gaat nadenken over de toekomst van de studiefinanciering. Daar doet ook D66 aan mee, meldt het AD.

Volgens de krant wil een ruime politieke meerderheid het leenstelsel op korte termijn aanpassen, maar CDA-Kamerlid Harry van der Molen relativeert dat. “Onze insteek is primair dat we in de werkgroep gaan kijken wat er in een nieuw kabinet anders kan.”

Regeerakkoord
Het leenstelsel kan volgens hem niet zomaar worden afgeschaft, al was het alleen maar omdat er een regeerakkoord ligt. “De ChristenUnie en wij zijn altijd tegen het leenstelsel geweest. Toch hebben we er in de kabinetsonderhandelingen mee ingestemd op voorwaarde dat het collegegeld voor eerstejaars zou worden gehalveerd.”

Kamerlid Jan Paternotte, de nieuwe woordvoerder hoger onderwijs van D66, bevestigt dat hij in de werkgroep gaat. “Ik vind het belangrijk om samen met de andere partijen alvast na te denken over wat we in een nieuwe regeerperiode willen met de studiefinanciering. Alle partijen zeggen nu wat anders. De een wil de oude basisbeurs terug die voor iedereen gelijk is, en de ander wil hem alleen terug voor een deel van de studenten. Dan is het goed om daarover met elkaar te praten.”

Stapeling
De oude basisbeurs voor iedereen ziet hij niet zo snel terugkomen. “Ik zie ook nog geen partij die daartoe een voorstel heeft gedaan met de financiële dekking erbij. Wat je wel ziet is dat iedereen zich druk maakt om de stapeling van problemen waar jongeren nu tegenaan lopen.”

Of het huidige kabinet nog aan het leenstelsel gaat sleutelen, hangt af van de evaluatie van het leenstelsel, die voor de zomer verwacht wordt. “Als blijkt dat er knelpunten zijn, kun je op korte termijn bijvoorbeeld denken aan een verhoging van de aanvullende beurs of een verruiming van de doelgroep die er gebruik van mag maken.”

Het CDA wacht het af, zegt Harry van der Molen. “Ons uitgangspunt is dat we in de volgende regeerperiode het leenstelsel terugdraaien. Maar als er met steun van D66 tussenstappen mogelijk zijn op de weg daarheen, dan zetten we die.”

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?