Terug naar overzicht

Regeringspartijen willen de kleuterjuf (of meester) terug

Kleuters leren knippen en plakken is iets heel anders dan 12-jarigen voorbereiden op de cito-eindtoets. Daar moeten dan ook aparte pabo-routes voor komen, vinden regeringspartijen. Maar minister Van Engelshoven vindt dat nog te vroeg.

“Op die manier kunnen aanstaande kleuterleerkrachten beter voorbereid worden op de begeleiding en ontwikkeling van het jonge kind, terwijl studenten die kiezen voor het oudere schoolkind niet meer zullen afhaken door de verplichte kleuterstage”, aldus CDA-Kamerlid Michel Rog tijdens het debat over de onderwijsbegroting. Hij hoopt dat meer mannelijke studenten voor het leraarschap zullen kiezen en dat ze ook minder uitvallen.

Kleuterstage
Daar zijn we al lang en breed mee bezig, reageerde minister Van Engelshoven. Het idee van de pabo-specialisaties staat in het regeerakkoord en alle pabo’s bieden deze inmiddels aan. Ook is de kleuterstage bij veel pabo’s al verplaatst van het eerste jaar naar een later jaar. Soms is het zelfs mogelijk de verplichte stage bij het jonge of oudere kind te verkorten, aldus de minister.

Maar dat gaat de regeringspartijen niet ver genoeg. “Er moet een speciale richting komen voor de leraar die alleen aan het jongere kind wil lesgeven. Dat hadden we, dat was succesvol en het is verstandig om dat terug te brengen”, aldus VVD-Kamerlid Rudmer Heerema. Hij wil dat er – net als vóór de invoering van de basisschool in 1985 – weer een aparte opleiding voor het kleuteronderwijs komt, die een beperkte lesbevoegdheid oplevert. Maar de huidige pabo, die leraren voor het hele basisonderwijs opleidt, mag wat hem betreft blijven bestaan. 

Onverantwoord
Minister van Engelshoven vindt dat allemaal te gehaast. Ze wil komend jaar nog geen “knip” in de pabo maken. “Dat vind ik echt een onverantwoorde, te snelle stap.” Dat betekent niet dat ze het idee volledig uitsluit. “Voor de langere termijn zal de Commissie bevoegdheden adviseren over een aparte bevoegdheid voor het jonge kind en het oudere kind, al dan niet naast de reguliere pabo zoals we die nu kennen.”

‘Om het lerarentekort niet verder op de laten lopen, is het van groot belang dat de afgestudeerden van de pabo breed inzetbaar blijven’

De Vereniging Hogescholen vindt aparte pabo-richtingen geen goed idee, laat een woordvoerder desgevraagd weten. “Om het lerarentekort niet verder op de laten lopen, is het van groot belang dat de afgestudeerden van de pabo breed inzetbaar blijven”, aldus een verklaring op de website. Studenten zijn hierdoor flexibeler en kunnen in alle leerjaren voor de klas staan, is de gedachte.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?