Terug naar overzicht

‘Stress’ maakt niets uit voor studietempo, zegt Keuzegids

Illustratie: Elmarye Aaij
Illustratie: Elmarye Aaij

Rommelige opleidingen kunnen stress veroorzaken, maar dat heeft nauwelijks invloed op de studieprestaties van hbo-studenten. Zij halen even snel (of langzaam) hun diploma, meldt de Keuzegids.

Sommige opleidingen zitten prima in elkaar: de deadlines zijn haalbaar, de studielast is goed over het jaar gespreid en de tentamenuitslagen worden op tijd bekendgemaakt. Bij andere opleidingen is het een zooitje.

Tienduizenden studenten zeggen iets over de ‘haalbaarheid’ van hun opleiding in de Nationale Studenten Enquête. Volgens de Keuzegids kun je deze oordelen beschouwen als een “barometer voor studiestress”.

Rommelig
Deze ‘stress’ heeft de Keuzegids vergeleken met de uitval in het eerste jaar en het studiesucces na vijf jaar. Je zou denken dat studenten minder goed presteren in een rommelige opleiding en dat ze juist makkelijker op hun diploma afkoersen als de opleiding haar zaakjes op orde heeft.

Maar de Keuzegids kwam tot een andere conclusie: studiestress blijkt geen noemenswaardige invloed te hebben op het studietempo. “Raar maar waar”, aldus de redactie. “Vlot afstuderen zegt weinig over het welzijn van studenten. Je zou verwachten dat studiestress hinderlijk is als je lekker wilt doorstuderen, maar dat lijkt mee te vallen.”

Aan de Hogeschool van Amsterdam en de Hogeschool Leiden vinden studenten hun opleiding het minst ‘haalbaar’, terwijl hogescholen buiten de Randstad op dit punt beter scoren, zoals de Hogeschool Zeeland, NHL Stenden, Avans, BUas Breda en de Hanzehogeschool Groningen.

Vakgebieden
Tussen de vakgebieden zijn nauwelijks verschillen te vinden, al lijken studenten in economische studierichtingen hun opleidingen iets ‘haalbaarder’ te vinden dan studenten taal en communicatie.

De Keuzegids HBO 2020 verscheen vorige week. Het oordeel van studenten over haalbaarheid is een van de punten waarop opleidingen beoordeeld worden.

De studentenoordelen zijn overigens een jaar ouder dan normaal. Ze komen uit de NSE van vorig jaar, omdat er in 2019 problemen waren met de enquête. Anders dan de universiteiten wilden de hogescholen niet meewerken aan een reparatie van de data.

Het hbo kampt al jaren met een laag studiesucces en veel opleidingen werken aan een betere spreiding van de studielast en beter haalbare deadlines. Verwacht daar geen wonderen van, is de waarschuwing van de Keuzegids.

Goede prestaties
Omgekeerd kunnen studenten van succesvolle opleidingen kampen met stress, ook als dat in hun studieprestaties niet terug te zien is. Goede prestaties van studenten zijn dus geen excuus om klachten over de ‘haalbaarheid’ van opleidingen te negeren.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?