Terug naar overzicht

Student uit spits maakt ov-kaart niet goedkoper

Foto: Flickr/Emile Krijgsman, https://flic.kr/p/vzbez3

Het openbaar vervoer wordt niet goedkoper als studenten de spits gaan mijden, schrijft minister Van Engelshoven. De besparing op de ov-studentenkaart raakt steeds verder uit beeld.

Zo’n 200 miljoen euro kon het hoger onderwijs erbij krijgen, als het zou lukken om studenten uit de spits te halen en de ov-studentenkaart goedkoper te maken. Hogescholen en universiteiten moesten daarom nadenken over handigere lestijden.

Maar nu schrijft minister Van Engelshoven aan de Tweede Kamer dat het maar weinig helpt als studenten de spits gaan mijden. Het is zelfs de vraag of het überhaupt tot een besparing zal leiden.

Letterlijk schrijft ze: “Immers, als er geen sprake is van een vermindering van het gemiddelde aantal kilometers dat studenten met hun studentenreisproduct reizen, maar enkel van (een lichte) verschuiving van het tijdstip waarop wordt gereisd, dan zal dat (…) niet leiden tot een besparing.”

Simpel
Het idee klonk altijd zo simpel. Als je op één tijdstip talloze reizigers moet vervoeren, heb je allemaal bussen en treinen nodig die de rest van de dag leeg zijn: het wordt goedkoper als de ene reiziger een uurtje later instapt dan de andere.

Maar die vlieger gaat bij nader inzien niet op. Dat betekent dat er iets verzonnen moet worden, bevestigt een woordvoerder van de minister. “Het is een lastig dossier”, zegt hij.

Waarschuwing
Toenmalig onderwijsminister Bussemaker waarschuwde in een interview met het HOP dat onderwijsinstellingen hun best moesten doen, anders zouden ze uiteindelijk minder geld krijgen. Sommige voelden er weinig voor, andere gingen aan de slag.

Afgelopen maand stuurde de staatssecretaris van Infrastructuur en Verkeer nog een enthousiaste brief over het grote succes van spitsmijden in Nijmegen en Groningen, dankzij onder meer slimmere lesroosters.

Een miljard
De ‘besparing’ van 200 miljoen euro op de ov-studentenkaart telden VVD, PvdA, D66 en GroenLinks overigens mee in de voorgespiegelde opbrengst van het nieuwe leenstelsel dat zij samen hebben bedacht: het stelsel zou tot één miljard euro per jaar opleveren voor de kwaliteit van het onderwijs.

Dat hoge bedrag zou sowieso maar in één enkel jaar worden bereikt en vanaf het prille begin waren critici sceptisch over de haalbaarheid van de ov-bezuiniging. Al snel bleek de bezuiniging op de ov-studentenkaart zo goed als onhaalbaar.

Begroting
Het ministerie snapte dat ook wel. De opbrengsten van de besparing op de ov-studentenkaart staan daarom niet in de begroting. Als het goed is, gaat dit probleem dus niet tot een nieuwe bezuiniging op hoger onderwijs leiden.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?