Terug naar overzicht

Student wil ‘gouden kans’: ‘Ik word gestraft voor iets wat ik niet heb gedaan’

Een vierdejaarsstudent Business IT & Management in Breda moet nog een vak herkansen voor zijn diploma. Om niet vijf maanden te hoeven wachten, vraagt hij om een vervroegde herkansing: een bekende regeling binnen zijn opleiding. De examencommissie wil hem deze vervroegde kans niet geven vanwege plagiaat. De student gaat in beroep bij het College van Beroep voor de Examens (COBEX). “Ik word nu nog een keer gestraft voor iets wat ik niet heb gedaan.” 

Het derdejaarsvak dat de student moet herkansen is Informatiebeveiliging. Maar de herkansing staat pas gepland voor eind april. Daar wil deze student niet op wachten, dus vraagt hij bij de examencommissie van AE&I om een vervroegde kans.

‘Tot mijn verbazing bleek 15 procent van het werkstuk gejat te zijn’

Plagiaat
Tegenover het COBEX legt hij zijn situatie nog eens uit. “Vorig jaar moesten we voor het vak Informatiebeveiliging een duoverslag maken. Een werkstuk in groepjes van twee. Ik maakte mijn deel en stuurde het naar mijn groepsgenoot. Hij voegde er zijn deel aan toe. Daarna hebben we de opdracht ingeleverd. Tot mijn verbazing bleek 15 procent van het werkstuk gejat te zijn. We werden kortom beschuldigd van plagiaat.”

De student meent dat niet hij maar zijn klasgenoot de fraude op zijn geweten had. “Daar heb  ik overtuigend bewijs voor”, vertelt hij. “Dat bewijs heb ik destijds aan een decaan laten zien.” Toch kreeg de student wel een onvoldoende voor het project. “Voor iets dat ik niet heb gedaan”, benadrukt hij.

Geen sancties
“Waarom ben je toen niet in beroep gegaan”, vraagt de voorzitter hem. Volgens de student had het geen zin om die onvoldoende aan te vechten. “Het cijfer stond toch al vast. En er volgden in elk geval geen verdere sancties voor mij. Zolang ik mocht afstuderen, kon ik die onvoldoende wel accepteren”, vertelt hij. 

De voorzitter vat het beroep van de student nog eens samen. De student wil graag zo snel mogelijk dat laatste vak herkansen. Dus wil hij gebruik maken van de vervroegde herkansing. “Een gouden kans”, aldus de voorzitter. 

Drie vakken
Maar de examencommissie kan zijn verzoek niet inwilligen. Een aanwezige docent legt uit waarom: “Als een student nog één vak open heeft staan en meer dan een halfjaar studievertraging kan oplopen, dan gunnen we die student nog een extra kans. Maar op het moment van de aanvraag had deze student in totaal drie vakken open staan. De vervroegde kans is voor studenten die maar één vak open hebben staan.”

De student wil daar graag op inhaken. “Een van die twee andere openstaande vakken betrof mijn afstudeerstage”, zegt hij. “Die had ik succesvol afgerond, maar het cijfer kwam twee weken later omdat het bedrijf waar ik stage liep op vakantie was. Het enige vak dat op dit moment nog open staat, is Informatiebeveiliging.”

‘Zelfde schuitje’
Hij beroept zich vervolgens op het gelijkheidsbeginsel. “Een klasgenoot zat precies in hetzelfde schuitje als ik. Hij had ook nog twee vakken open staan, maar kreeg wél een vervroegde herkansing.” Om zijn pleidooi kracht bij te zetten, geeft hij zijn smartphone met een bewijsstuk aan de voorzitter. “Daarop leest u dat die klasgenoot wel een extra kans heeft gekregen.”

De voorzitter moet lachen. “Je hebt goed bewijs verzameld”, besluit hij. Daarna vraagt hij aan de docent van de examencommissie of de twee zaken inderdaad met elkaar te vergelijken zijn.

“Dat zou kunnen”, zegt de docent. “Maar dan moet ik echt naar de situatie van die klasgenoot kijken. Ik kan dat niet zomaar uit mijn hoofd naar boven halen.”

En bij de examencommissie wringt er nog iets. Dat is het destijds vastgestelde plagiaat. “Jij vraagt een herkansing, precies voor het vak waarbij fraude een rol speelde. Daar zit de wrevel bij de examencommissie”, legt de voorzitter uit.

Raar
De student erkent dat het een heet hangijzer is. “Ik snap dat echt wel. Maar ik ben met duidelijk bewijs naar een decaan gestapt. Daaruit bleek dat ik geen plagiaat heb gepleegd. Toch word ik daar nu opnieuw voor gestraft. Dat vind ik gewoon raar”, betoogt hij. 

‘Hij heeft zichzelf in deze situatie gewrongen’

De voorzitter somt de nadelen van vijf maanden studievertraging op: hij moet collegegeld blijven betalen en kan nog niet solliciteren. “Ik vind dat de examencommissie dat niet mee hoeft te nemen”, reageert de docent van de examencommissie. “Hij heeft zichzelf in deze situatie gewrongen. Het gevolg is dat hij later moet afstuderen.”

Onderzoek
De voorzitter vraagt wat de docent van het vak Informatiebeveiliging heeft gezegd. “Die vindt het goed als ik een vervroegde kans krijg”, weet de student te vertellen. “Hij heeft alleen nog een akkoord van de examencommissie nodig.”

“Ga je de opdracht weer samen met een klasgenoot maken?” Vraagt de voorzitter nog schertsend.  “Nee dat niet. De opdracht is zelfs al af. Dit keer heb ik hem alleen gemaakt”, reageert de student. 

Het COBEX vraagt of de docent van de examencommissie de zaak van de medestudent kan onderzoeken. “Wellicht heeft deze student een punt”, zegt hij. “Als de examencommissie voet bij stuk houdt, dan verwacht ik dat de besproken punten zijn uitgezocht. Zowel de fraude als de vergelijking met de situatie van de medestudent. Een hoop huiswerk, maar het klinkt niet onlogisch wat deze student zegt.”

Punt. Of had jij nog wat?

Wim

Ooit op een open dag geweest op Avans en dat was al genoeg om te zien dat de docenten daar je onderuit proberen te halen in plaats van te helpen. Wat ben ik blij dat ik niet in Brabant heb gestudeerd!

2019-11-13 17:29:08

W. Huisman

Helaas is het maar al te vaak de praktijk dat studenten bij een duowerkstuk het werk verdelen en hun teksten aan elkaar plakken en zich alleen maar verantwoordelijk voelen voor hun eigen aandeel en daar dan ook mee wegkomen.

2019-11-07 20:15:53

Meer lezen?