Terug naar overzicht

Studieverenigingen Avans hebben andere ideeën over besteding bestuurbeurzen

Illustratie: Elmarye Aaij

Avansstudenten die actief zijn binnen een studie- of studentenvereniging komen in aanmerking voor een bestuursbeurs. Maar 1: niet iedereen ontvangt nu een vergoeding. En 2: de beurs is bedoeld voor de studenten zelf. Niet om de clubkas mee te spekken, zoals in sommige gevallen zou gebeuren. Tijd voor een herziene regeling.

Ter compensatie voor de uren die bestuurlijk actieve studenten maken, ontvangen zij een beurs. Als een soort vergoeding voor de uren die ze kwijt zijn en niet kunnen steken in een bijbaan. Maar er is wat gerommel rondom de beurs. De studentengeleding van de Avans Medezeggenschapsraad organiseerde deze week een bijeenkomst over de mogelijke aanpassing van de Kaderregeling Bestuurlijk Actieve Studenten, ‘met een gigantische opkomst’.

Het College van Bestuur (CvB) van Avans wil de wijze van toekenning en de hoogte van de beurs veranderen. Daarover is het bestuur al geruime tijd in gesprek met de Avans Medezeggenschapsraad. Omdat beide partijen nog niet tot overeenstemming zijn gekomen, geldt dit studiejaar nog de huidige situatie: per student is maximaal 3.600 euro beschikbaar en per vereniging 7.200 euro. De meeste besturen verdelen de 7.200 euro over meerdere bestuursleden.

‘SP-constructie’
In sommige gevallen komt het erop neer dat bestuurlijk actieve studenten 300 euro ontvangen. “Het gaat de studenten niet om het geld, boeien. Ze doen het omdat ze het leuk vinden”, licht AMR-studentlid Chiel van Gerwen toe. “We vinden wel dat iedereen die actief is een vergoeding moet ontvangen, niet gekoppeld aan het ledenaantal van de vereniging.” Bovendien zou er nog een aantal verenigingen zijn dat geen geld ontvangt, terwijl ze er wel recht op hebben.

Soms gaat dat naar de bestuursleden zelf, of ze hanteren een ‘SP-constructie’: een klein gedeelte houden ze zelf, het merendeel belandt in de grote kas. Maar dat is niet de bedoeling volgens CvB-lid Jacomine Ravensbergen.

Dat brengt de bestuursleden in een spagaat, want soms moeten ze wel. Een ander studentlid noemt het voorbeeld van een vereniging die na de introductie eindigde met een negatieve balans van maar liefst 2000 euro. “Vanwege activiteiten die de academie wilde, maar niet aan wilde meebetalen.”

De AMR wil voor Pasen een nieuwe regeling rond hebben.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?