Terug naar overzicht

Van Engelshoven verdedigt wet over Nationale Studentenenquête

Het CDA is kritisch over het plan van minister Van Engelshoven om hogescholen en universiteiten te verplichten tot medewerking aan de Nationale Studenten Enquête. Wat zegt die vragenlijst nou eigenlijk en hoe zit het met de privacy?

Het draagvlak voor de NSE – een enquête waarin jaarlijks honderdduizenden studenten hun mening geven over hun opleiding – brokkelt volgens de minister af. Vanwege de nieuwe privacywetgeving moesten studenten zelf allerlei gegevens invullen, wat tot veel fouten leidde. Universiteiten hebben nog meegewerkt aan de ‘reparatie’ van de data, maar hogescholen wilden dat niet meer.

Bovendien is er discussie over de validiteit van de vragenlijst (meet die wat hij zou moeten meten) en de privacy. Studenten en onderwijsinstellingen zijn hierover met elkaar in gesprek gegaan, maar kwamen er niet meer uit, meldde de minister eerder al.

Subjectief
Dus grijpt ze zelf maar in. Met het wetsvoorstel wil ze de NSE ‘borgen’ door hogescholen en universiteiten te verplichten mee te werken. Het CDA is kritisch: “Een enquête naar studenttevredenheid is een uiting van subjectieve studiekeuze-informatie en daarmee een te beperkte reden voor deze voorgestelde wetswijziging”, reageert de partij.

Natuurlijk gaat het om de “subjectieve beleving”, antwoordt Van Engelshoven. Maar dat maakt het volgens haar niet minder relevant. Ze noemt de gegevens een “goede aanvulling op de verder veelal kwantitatieve gegevens over het opleidingsaanbod”.

Ook twijfelt het CDA aan de betrouwbaarheid en validiteit van de NSE. Studiekeuze123, die de NSE-gegevens verwerkte en dat naar alle waarschijnlijkheid blijft doen, houdt een 95%-betrouwbaarheidsinterval aan, stelt de minister de partij gerust. Bovendien wordt de vragenlijst verbeterd.

Expliciet
GroenLinks staat wel achter de NSE en wil juist de reikwijdte van het onderzoek vergroten, zodat ook de tevredenheid van werknemers wordt meegenomen. Maar dat vindt de minister “niet op zijn plaats”, omdat de enquête “primair is gericht op de studiekeuzevoorlichting aan studenten.”

Meerdere partijen maken zich zorgen over de privacy van studenten. Instellingen moeten een aantal gegevens aanleveren, zoals het e-mailadres en wat de studenten studeren. Volgens het nieuwe wetsvoorstel hoeven ze daar geen toestemming voor te vragen. Maar deelname is vrijwillig en in beginsel anoniem, verzekert Van Engelshoven. Studenten moeten wel expliciet toestemming geven om de gegevens herleidbaar aan te leveren. De Autoriteit Persoonsgegevens had volgens de minister geen op- of aanmerkingen.

Van Engelshoven verwacht dat het wetsvoorstel op 1 april 2020 in werking treedt, zodat studenten ook dit studiejaar weer de NSE kunnen invullen.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?